Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство
"Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

Официален сайт на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.

 

АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив е акредитирано висше учебно заведение предлагащо обучение в степени бакалавър, магистър и доктор в множество специалности от различни изкуства:
Педагогика на обучението по музика или по изобразително изкуство, Изпълнителско изкуство (класически, народни или поп и джаз инструменти или пеене), Дирижиране (класически или народни хорове и оркестри), Българска народна хореография, Балетно изкуство, Графичен дизайн и фотография, Сценография, Църковна живопис, Дизайн на облеклото, Графика, Скулптура, Мултимедия и виртуална реалност, Тонрежисура, Артмениджмънт и др.

Пълен списък на специалностите в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.


Уважаеми колеги, скъпи студенти,

Предвид кризисната обстановка с разпространението на вируса COVID-19, препоръките на СЗО, МЗ, МОН и влизащото в сила извънредно положение, нареждам преминаване към онлайн форма на обучение за периода на действие на извънредните мерки.

С оглед недопускане на натрупване на пропуснат материал, до внедряването на цялостна система за онлайн форма на обучение, нареждам всеки от преподавателите да използва общодостъпни и безплатни програмни продукти и услуги за провеждане на конферентни разговори при провеждането на лекции, упражнения и индивидуални консултации, както и всякакви допълнителни средства, улесняващи организацията на споделената работа от разстояние.

Отчитането на лекциите и упражненията ще се осъществява по съществуващия ред.
Обявените в този период изпити ще се насрочат за по-късен етап.

На преподаватели, които не са сигурни как да подходят в ситуацията, ще бъде оказано методическо и логистично съдействие за осъществяване на онлайн форма на обучение (виж тук).

Уведомявам ви, че за периода 13.03.2020 – 13.04.2020, сградите на Академията ще бъдат затворени.

За допълнителни въпроси използвайте електронната поща на АМТИИ:
office@artacademyplovdiv.com

Следете актуалната информация тук и на сайта на Студентски съвет.

От името на кризисния щаб на АМТИИ “проф. Асен Диамандиев”- Пловдив и лично от свое име, желая здраве на всички! Моля за отговорност по изпълнение предписанията на РЗС!

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак
Ректор на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив


Информация и съвети за предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки.


С параграф 24 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.март 2020г. е указано, че: "Сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение."     (виж закона)


Заповед за извънредни мерки относно коронавирус(COVDI-19).

Заповед за отменяне на пътувания с цел предпазване от коронавирус (COVID-19).

КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА КАПАНИЯ 2020

Справочник за кандидат-студенти за учебната 2020/2021 година.

БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - 2020 ГОДИНА

От 13 до 16 април 2020 г. АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" организира онлайн консултации за кандидат-студенти
с водещи специалисти от всички специалности след предварително записване до 09.04. 2020 (четвъртък)
на тел. 0885 218750, г-жа Шопова - инспектор “Учебна дейност” ДЕСП.