Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Етномузикология” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ЗОЯ МИКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Графичен дизайн” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: гл. ас. д-р АЛЕКСАНДЪР ГЬОШЕВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „Дизайн на облеклото” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ДИНКА ЯКИМОВА-КАСАБОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.2. "Изобразително изкуство", специалност „История на костюма и Сценография” към катедра "Приложни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ДИМИТЪР ВОДЕНИЧАРОВ