Академично израстване - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по...", специалност „Методика на обучението по изобразително изкуство” към катедра "Изящни изкуства"

 Кандидат: доц д-р ЗОРА ЯНАКИЕВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "професор" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Класическа китара” към катедра "Оркестрови инструменти и класическо пеене"

 Кандидат: доц. д-р СТЕЛА МИТЕВА-ДИНКОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Управление на проекти” към катедра "Изящни изкуства"

 Кандидат: ас. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.1. "Теория на изкуствата", специалност „Мениджмънт и проектно финансиране” към катедра "Хореография"

 Кандидат: ас. д-р ВЕСЕЛА КАЗАШКА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Пиано (задължителен инструмент)” към катедра "Пиано и акордеон"

 Кандидат: гл. ас. д-р НАДЕЖДА КУЗМАНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление 8.3. "Музикално и танцово изкуство", специалност „Солфеж” към катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 Кандидат: ас. д-р МИЛЕНА БОГДАНОВА


Процедура за придобиване на академична длъжност "доцент" по Професионално направление8.3. Музикално и танцово изкуство", специалност „Народно пеене и методика на преподаването му” към катедра "Музикален фолклор"

 Кандидат: гл. ас. д-р ДАНКА ЦВЕТКОВА