Административни съобщения и документи

 

График на квесторите за кандидатстудентска кампания 2019.


Конкурс за финансиране на проекти за научна или художествено-творческа дейност за 2019 г.

Заповед - утвърдени суми по проектите.


Административни услуги - таблица за попълване.


Предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.


Индивидуален план за преподаватели и корепетитори.
Попълване и предаване до 19 окктомври 2018 г.
(Уважаеми колеги, запазете файла на удобно за вас място - за справка и за последващо попълване на останалата част)