Административни съобщения и документи

Уважаеми колеги,
очакваме Вашите предложения за награда на Ректора за високи постижения в учебната и научноизследователската дейност, съгласно приетия Статут. Предложенията се подават от 11.05.2020 до 16.00 часа на 19.05.2020 г. по електрона поща на e-mail: office@artacademyplovdiv.cом


Уважаеми Колеги,
Надявам се, че вие и близките ви сте в добро здраве!

Вече четвърта седмица АМТИИ провежда онлайн лекции и упражнения и въпреки кризата, нашите студенти получават качествено обучение, благодарение на ангажираността и отговорността на всеки един от нас. Както знаете дигитализацията и въвеждането на облачните услуги беше важна част от платформата, с която представих пред вас визията си за развитие на Академията. Скоро след като встъпих в длъжност, задействах процедура по въвеждане на услугата Gsuite for Education за нашите нужди, а от миналата седмица реализацията ѝ е факт.
С цел плавно преминаване и ненарушаване на установените ad hoc практики избрах седмицата преди Великден, като плавен преходен период. До края на седмицата ще получите линк, потребителско име и парола за достъп на имейл адреса, който сте предоставили на ръководителите катедра. Паролата е еднократна и след регистрацията ще се наложи смяна с нова. След регистрацията ще получите и кратък имейл с полезни линкове, запознаващи ви с функционалността на платформата, която предлага имейл, календар, дисково пространство, възможности за конферентни разговори далеч над ограничената безплатна услуга на Google. Някои от вас са запознати и с google classroom, онлайн приложение за организация на дигитални курсове, с възможност за качване на задачи и материали от различен тип.
Голямата добавена стойност от услугата е в интеграцията на всички компоненти, което ще ни позволи да поддържаме по-лесно контакт един с друг и с нашите студенти от разстояние в това извънредно положение.
Няма да престана да ви благодаря за отношението към професията, за организираността ви в този необичаен за всички ни момент, за креативността ви при провеждане на този тип обучение, за обгрижването на студентите ни.
Те, студентите ни, от своя страна ме възхищават с отдадеността си към учебния процес и жаждата за знания!

Сигурна съм, че заедно ще се преборим за бъдещето си!
Прегръщам ви и ви желая здраве!
Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак Ректор на АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив


Стратегия за развитие на научноизследователската дейност в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив за периода 2020-2030 година.


 

ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ" ЗА МАНДАТ 2020-2024

Протокол от комисията за проверка на редовността на подадените документи от кандидатите за Декан.

Програми на кандидатите за Декан на факултет "Музикален фолклор и хореография" за мандат 2020-2024:

проф. д-р Даниела Дженева

проф. д-р Светла Калудова-Станилова


ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА" ЗА МАНДАТ 2020-2024

Протокол от комисията за проверка на редовността на подадените документи от кандидатите за Декан.

Програми на кандидатите за Декан на факултет "Музикална педагогика" за мандат 2020-2024:

проф. д-р Юлиан Куюмджиев

доц. Кирил Чапликов

доц. д-р Людмил Петков


Избор на Ръководител катедра във факултети "Музикална педагогика" и "Музикален фолклор и хореография" за мандат 2020-2024

Протокол от комисията за проверка на редовността на подадените документи от кандидатите за Ръководител катедра.

Програми на кандидатите за Ръководител катедра:

проф. д-р Капка Солакова (Катедра "Музикална педагогика и дирижиране)

доц. д-р Надежда Кузманова (Катедра "Пиано и акордеон")

доц. д-р Зорница Петрова (Катедра "Пиано и акордеон")

проф. Магдалена Чикчева (Катедра "Оркестрови инструменти и класическо пеене")

доц. д-р Борислав Ясенов (Катедра "Оркестрови инструменти и класическо пеене")

проф. д-р Светла Калудова-Станилова (Катедра "Музикален фолклор")

доц. д-р Владимир Владимиров (Катедра "Музикален фолклор")

доц. д-р Зоя Микова (Катедра "Музикален фолклор")

проф. д-р Антон Андонов (Катедра "Хореография")


Конкурс за финансиране на проекти за научна или художествено-творческа дейност за 2020 г.

Формуляр за кандидатстване по проекти за научна или художествено-творческа дейност.

Заповед - утвърдени суми по проектите за 2020 г.


Административни услуги - таблица за попълване.


Предложение за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в АМТИИ.


Индивидуален план за преподаватели и корепетитори.
(Уважаеми колеги, запазете файла на удобно за вас място - за справка и за последващо попълване на останалата част)