Етични правила и дейност на етичната комисия в АМТИИ - Пловдив

Етични правила за поведение на служителите в АМТИИ - Пловдив.

Правила за дейността на Етичната комисия в АМТИИ - Пловдив.

Годишен отчет на Етичната комисия в АМТИИ - Пловдив за 2017 г.