Контрол на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

Документи

Система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на АМТИИ..

Оценяване на учебния процес в АМТИИ.

Карти за оценяване на образователната дейност.

Доклади

Доклад на академичната комисия.    
2018 г.     2016 г.

Доклад за извършен одит на учебната програма по дисциплината "Интерпретация с диригент - I" към специалност Изпълнителско изкуство – Класическо пеене.

Доклади на факултет "Музикален фолклор и хореография".
2019 г.    2018 г.    2016 г.

Доклад за извършен одит на учебната програма по дисциплината "Съвременни тенденции и практики в приложните изкуства и дизайн – църковна живопис".

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - април 2018 г.

Протоколи на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - май 2018 г.

Резултати от анкети, проучвания и атестации

Резултати от атестации на преподаватели за учебната:
2018/2019 г.    2017/2018 г.    2016/2017 г.    2015/2016 г.    2014/2015 г.    2013/2014 г.    2012/2013 г.

Резултати от проучване на студентско мнение за преподавателите за учебната:
2018/2019 г.   2017/2018 г.    2016/2017 г.   2015/2016 г.

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).

Обобщени резултати от анкетата за проучване мнението на докторантите относно качеството на обучението им в АМТИИ (2017).

Анализ на обобщените резултати от анкети за проучване мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ.
2017 (1)    2017 (2)    2016

Обобщени резултати от анкета за проучване на мнението на работодателите и потребителите на кадри на АМТИИ.
2017 (1)    2017 (2)    2016

Анализ на обобщените резултати от анкета за оценка на качеството на обучение в АМТИИ (2016).

Анализ на обобщените резултати от анкета във връзка с атестацията на академичния състав на АМТИИ (Учебна дисциплина: солфеж).

Анализ на обобщените резултати от анкетата за проучване мнението на участниците и гостите на национална научна конфернеция „Пролетни научни четения 2016” относно провеждането на събитието.

Анализ на обобщените резултати от анкета на випуск 2018.

Обобщени резултати от анкета на випуск 2018.

Студентско мнение за специалности:
"Изпълнителско изкуство - народен инструмент или народно пеене"
пеене    инструмент
"Изпълнителско изкуство - класически инструмент или класическо пеене"
пеене    пиано    оркестрови инструменти    китара    акордеон