Осигуряване на качеството в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив.
Доклади на факултет "Музикална педагогика"

 

Доклад за извършен одит 2016 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - април 2018 г.

Отчет на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода май 2019 - декември 2019 г.

Отчет за работата на атестационната комисия за 2019-2020.

Протоколи на комисията към факултет "Музикална педагогика" за периода април 2017 - май 2018 г.

Изследване на рейтинга на специалност "Педагогика на обучението по музика" за периода 2016-2019 г.

Сравнение на специалност "Педагогика на обучението по музика" в шест ВУЗ - 2020 г.