Сборници с доклади от конференции и семинари

 

2020

"Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"      Том 1      Том 2
(Международна научна конференция, Русе, 2020 г. )