Пролетни научни четения в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

ИЗДАНИЯ

 

Пролетни научни четения 2017

Пролетни научни четения 2016

Пролетни научни четения 2014

Пролетни научни четения 2013

Пролетни научни четения 2012