Решения на академични структури в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2016-2019.

Отчет за дейността на ръководството за 2019 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2018 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2017 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2016 г.

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2012-2015.

Отчет за дейността на ръководството за 2014 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на АС 21.02.2020     Решения на АС 31.01.2020     Решения на АС 13.12.2019     Решения на АС 30.10.2019     Решения на АС 25.09.2019     Решения на АС 09.05.2019     Решения на АС 05.07.2019     Решения на АС 2014-2019

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Отчет за дейността на факултета за мандат 2016-2019.

Годишен отчет:     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета (15.02.2019 - 05.03.2020).

Решения на Общото събрание на факултета:     №3/19.02.2018     №2/18.02.2017     №1/25.02.2016

Решения на Факултетен съвет от 8 юли 2020 г.

Решения на Факултетен съвет от 8 юни 2020 г.

Решения на Факултетния съвет за периода юни 2019 - януари 2020.

Решения на Факултетния съвет за периода февруари 2016 - май 2019.

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Отчет за дейността на факлутета за мандат 2016-2019.

Годишен отчет:     2019 г.     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета за периода 22.01.2016 до 19.02.2019.

Решения на Общото събрание на факултета от 06.03.2020.

Решения на Общото събрание на факултета от 09.09.2020.

Решения на Факултетен съвет за периода 11.03.2020 до 09.07.2020.

Решения на Факултетен съвет за периода 02.02.2016 до 13.01.2020.

Решения на Факултетен съвет от 09.09.2020.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Годишен отчет:     2017     2016.

Отчет за дейността на факултета за мандат декември 2016 - март 2019.

Решения на Общото събрание на факултета за периода март 2016 - юни 2020.

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-16.04.2019).

Решения на Факултетен съвет (13.05.2019-07.07.2020).