Решения на академични структури в АМТИИ - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Доклади за цялостната дейност на ръководството (2014 - 2018).

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на Академичния съвет (2014 - 2019).

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Общо събрание

Отчет за 2016 г.

Отчет за 2017 г.

Отчет за 2018 г.

Протокол №1/25.02.2016.

Протокол №2/18.02.2017.

Протокол №3/19.02.2018.

Факултетен съвет

Заседания на Факултетния съвет 02.2016 - 02.2019.

Дневен ред и решения на ФС от 19.10.2018.

Дневен ред и решения на ФС от 23.11.2018.

Дневен ред и решения на ФС от 14.12.2018.

Катедрен съвет

Отчет за дейността на катедра „Музикална педагогика и дирижиране“ ( януари 2018 - януари 2019).

Отчет за художественотворческата и научна дейност на Катедра „Пиано и акордеон“ за календарната 2018 годинал

Отчетен доклад за дейността на катедра „Оркестрови инструменти и класическо пеене“ за периода януари 2018 - януари 2019.

Комисия по качеството

Отчет на комисията за периода април 2017 – април 2018.

Протокол №1/26.04.2017.

Протокол №2/07.06.2017.

Протокол №3/15.11.2017.

Протокол №4/28.02.2018.

Протокол №5/17.0.2018.

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Решения на Факултетен съвет. Протоколи от №1 до №32 (12.02.2016-14.12.2018).

Доклад за извършения одит при факултет „Музикален фолклор и хореография”.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-12.12.2018).