Решения на академични структури в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

 

РЪКОВОДСТВО

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2016-2019.

Отчет за дейността на ръководството за 2019 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2018 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2017 г.

Отчет за дейността на ръководството за 2016 г.

Отчет за дейността на ръководството за мандат 2012-2015.

Отчет за дейността на ръководството за 2014 г.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Решения на общото събрание (2014 - 2019).

АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Решения на АС 21.02.2020     Решения на АС 31.01.2020     Решения на АС 13.12.2019     Решения на АС 30.10.2019     Решения на АС 25.09.2019     Решения на АС 09.05.2019     Решения на АС 07.05.2019     Решения на АС 2014-2019

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА"

Общо събрание

Отчети:     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Протоколи:     №3/19.02.2018     №2/18.02.2017     №1/25.02.2016

Факултетен съвет

Заседания на ФС (февруари 2016 - февруари 2019).

Протоколи от ФС (февруари 2016 - май 2019).

ФАКУЛТЕТ "МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ХОРЕОГРАФИЯ"

Годишен отчет:     2019 г.     2018 г.     2017 г.     2016 г.

Решения на Общото събрание на факултета за периода 22.01.2016 до 19.02.2019.

Решения на Факултетен съвет за периода 02.02.2016 до 13.01.2020.

Доклад за извършения одит при факултет „Музикален фолклор и хореография”.

ФАКУЛТЕТ "ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА"

Годишен отчет:     2017     2016.

Отчет за дейността на факултета за мандат декември 2016 - март 2019.

Решения на Факултетен съвет (23.10.2018-16.04.2019).