AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English
Ръководство
» Ректор
ул. "Тодор Самодумов" №2
п.к. 783
4000 Пловдив


тел.: (032) 601 441,
факс: 032 632 467

e-mail: office@artacademyplovdiv.com

проф. МИЛЧО ВАСИЛЕВ
тел.: (032) 601 442, 628 312
e-mail: m.vasilev@artacademyplovdiv.com

секретар
ЕМИЛИЯ ЙОВЧЕВА
тел.: 032 601 441
e-mail: office@artacademyplovdiv.com

» Заместник-ректори

проф. д-р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ
учебна дейност
тел.: 032 601 463
e-mail: k.buradzhiev@artacademyplovdiv.com

 

проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК
научна дейност
тел.: 032 601 475
e-mail: novak@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ДАНИЕЛА ДЖЕНЕВА
художествено-творческа дейност
тел.: 032 601 443
e-mail: djeneva@artacademyplovdiv.com

» Помощник-ректор

КОНСТАНТИН МЕЧЕВ
тел.: 032 601 473
е-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com

» Декани

доц. КИРИЛ ЧАПЛИКОВ
факултет "Музикална педагогика"
тел.: 032 601 462
е-mail: chaplikov@artacademyplovdiv.com

 

проф. д-р ТОДОР КИРОВ
факултет "Музикален фолклор и хореография"
тел.: 032 601 447
е-mail: kirovtodor@artacademyplovdiv.com

 

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА
факултет "Изобразителни изкуства"
тел.: 032 601 478
е-mail: lardeva@artacademyplovdiv.com

 

секретар
ДОБРИНА ДЯКОВА
тел.: 032 601 452
e-mail: deans@artacademyplovdiv.com