КОНТАКТИ

Ръководство

 
Ректор
проф. д-р ТОНИ ШЕКЕРДЖИЕВА-НОВАК
тел.: 032 601 442; 032 628 312
e-mail: novak@artacademyplovdiv.com
Секретар
ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА
тел.: 032 601 441
e-mail: office@artacademyplovdiv.com
Заместник ректори
проф. д-р КОСТАДИН БУРАДЖИЕВ
учебна дейност
тел.: 032 601 463
e-mail: k.buradzhiev@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА
научна и художественотворческа дейност
тел.: 032 601 443
e-mail: lardeva@artacademyplovdiv.com

Помощник ректор
КОНСТАНТИН МЕЧЕВ
тел.: 032 601 473
e-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com
Декани
доц. КИРИЛ ЧАПЛИКОВ
факултет "Музикална педагогика"
тел.: 032 601 462
e-mail: chaplikov@artacademyplovdiv.com

проф. д-р ТОДОР КИРОВ
факултет "Музикален фолклор и хореография"
тел.: 032 601 447
e-mail: kirovtodor@artacademyplovdiv.com

секретар
ДОБРИНА ДЯКОВА
тел.: 032 601 452
e-mail: deans@artacademyplovdiv.com

Учебен отдел
 
Началник Учебен отдел
КОСТАДИНКА ЙОРДАНОВА
тел.: 032 601 446
e-mail: nachalnik_uo@artacademyplovdiv.com
Инспектори
e-mail: uchebenotdel@artacademyplovdiv.com

ОКС "Бакалвър:
КРАСИМИРА ИВАНОВА
РАДИАНА ЙОВЧЕВА
АНЕТА КОЛЕВА
тел.: 032 601 444
GSM: 0877 716 152

ОКС "Магистър" и административно обслужване на текущия студентски контрол:
ГЕРГИНА НЕДЕЛЧЕВА
тел.: 032 601 445

Департамент за езикова и специализирана подготовка
 
Директор
проф. д-р ЛЮБЕН ДОСЕВ
тел.: 032 601 464; 0885 218 732
e-mail: l.dossev@artacademyplovdiv.com
Инспектор учебна дейност
АТАНАСКА ШОПОВА
тел.: 032 601 464; 0885 218 750
e-mail: department@artacademyplovdiv.com
Финансов отдел
 
Главен счетоводител
ЛИЛИЯ ЦЕКОВА
тел.: 032 601 472
Заместник главен счетоводител
МАЯ КОЛЕВА
тел.: 032 601 472
Счетоводител
ДИЯНА ПЕТРОВА
тел.: 032 601 468
Финансов контрольор
ЕЛИ НАКОВА
тел.: 032 601 479
Човешки ресурси
 
Експерт трудова заетост
РОСИЦА КИРОВА
тел.: 601 450
e-mail: amtii_kirova@abv.bg
Докторанти и академично израстване
 
Експерт обучение и квалификация
ТАТЯНА ДЖОНЕВА
тел.: 601 477
e-mail: djoneva@artacademyplovdiv.com
Библиотека
 
Началник
ВЕСКА ПАВЛОВА
тел.: 601 457
e-mail: library@artacademyplovdiv.com
Библиотекари
МАРИЯ ДОНЧЕВА
ГЕОРГИ ШАМЛИЕВ
МИГЛЕНА БОЖИКОВА
тел.: 601 458
Работно време
от понеделник до петък: 8:30 - 17:00 часа
събота: 8:30 - 12:00 и 12:30 - 14:00 часа
Административно обслужване
 
Инспектор административно обслужване
МАРГАРИТА ВЪЛЧАНОВА
тел.: 601 456
e-mail: valchanova@artacademyplovdiv.com
Контролен съвет
 
Председател
доц. д-р ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ
e-mail: paccoo@abv.bg
Заместник председател
доц. д-р ЗОРА ЯНАКИЕВА
e-mail: avrora68@abv.bg
Членове
доц. д-р ВЕСЕЛА ГЕЛЕВА
e-mail: vesela_geleva@yahoo.com

доц. д-р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА
e-mail: e.kon@abv.bg

Контролният съвет е избран от Общото събрание на АМТИИ
на 18 декември 2015 г..

Съвет на настоятелите
 
Председател
ИВАН ФРАТЕВ
e-mail: fratev@lcleader.com
Членове
ИВАН ШИШКОВ
e-mail: polyart@gmx.net

КОНСТАНТИН МАДЖАРОВ
e-mail: kmadjarov@gmail.com

МАТЕЙ МАТЕЕВ
e-mail: matei@abv.bg

СВЕТЛОЗАР ДРАГУШЕВ
e-mail: zarko@idimperial.com

проф. д.изк. ЛОЗАНКА ПЕЙЧЕВА
Представител на МОН
e-mail: lozanka.peycheva@gmail.com

НИКОЛАЙ ГУРБАНОВ
Представител на Студентски съвет
e-mail: nikolay.gurbanov@gmail.com