Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ЕЛИЦА ЛУКАНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Антон Андонов

Тема на дисертационен труд:
"Създаване, развитие и сравнителен анализ на италианска, френска, датска и руска балетни школи"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

ВЕЛИСЛАВА СТОЯНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Ромео Смилков

Тема на дисертационен труд: "Клавирни аспекти в камерната музика на Николай Стойков"