Докторанти - предстоящи процедури

 

Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

АСЕН АНГЕЛОВ

Научен ръководител: доц. д-р Борислав Ясенов

Тема на дисертационен труд:
"Приносът на българската валдхорнова школа за развитието на валдхорновото изкуство в Бразилия"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МИРОСЛАВА КРЪСТАНОВА

Научен ръководител: проф. д-р Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд:
"Творби за контрабас от Емил Табаков в българското интрументално и камерно творчество"


Процедура за придобиване на образователна и научна степен "доктор" на

МАРГАРИТА ЩЕРЕВА

Научен ръководител: проф. д-р Магдалена Чикчева

Тема на дисертационен труд:
"Капричиите на Петър Христосков и 26 характеристични концертни прелюдии за соло цигулка от Фаустино Вале"