AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018

Подробно за дати и специалности вижте в раздел Прием/Подготвителни курсове.


 

На 28 и 29 април 2017 г. АМТИИ организира поредната
национална научна конференция

ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2017

В конференцията могат да участват:
- Студенти от Академията проявяващи интерес към научната дейност;
- Докторанти и постдокторанти от АМТИИ;
- Преподаватели, които да представят свои изследвания и разработки;
- Външни участници – преподаватели и докторанти от други висши училища с интереси в областта на изкуствата.

график        подробности за конференцията


 

През октомври 2017 г. АМТИИ организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема "Наука, образование и иновации в областта на изкуството".

Този специален форум е със силна изява в резултат на усилията и участието на учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката.
Целта на събитието е създаване на пространство, в което академизмът е водещ при споделяне на изследвания, опит, предизвикателства пред научната общност, на изследователи, които работят в областта на изкуствата в България и по света.

Конференцията е без такса правоучастие и е осъществена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката. (подробно)     (регистрационна форма)
(подробно на английски език)     (регистрационна форма на английски)


 

На 2 декември 2017 г. в АМТИИ - Пловдив ще се проведе

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС
"Й. С. БАХ И НЕГОВОТО СЪВРЕМИЕ"

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и специализанти от всички висши училища в България, както и ученици от 5-12 клас на музикалните и всички други училища в страната и възпитаници на школите по изкуствата. (виж подробно)


 

Национална агенция за оценяване и акредитация от февруари 2017 г. дава програмна акредитация на докторска програма "Приложни, изящни изкуства и дизайн" в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със срок 5 години.


 

ПAKEТ ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект КНИЖАРНИЦА, находящ се в Централна сграда на АМТИИ Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. "Тодор Самодумов" 2, етаж I. (изтегли)


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Департаментът за езикова и специализирана подготовка организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по различни теми (виж подробно).


 

От учебната 2016/2017 г. Департаментът за езикова и специализирна подготовка организира:

- СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ЧЕМБАЛО И ОРГАН
с преподавател Стефан Далчев.

- КЛАВИРНА ПЕДАГОГИКА
интензивни едномесечни курсове, съвместно с катедра "Пиано и акордеон".
Учебни дисциплини: Съвременна клавирна култура, Изпълнителски и методически анализ на творби за пиано, Увод в интерпретацията, Методическа литература.
Занятията се водят от изявени концертиращи пианисти и педагози.

за информация и записване: стая №45, Централна сграда, ет. 3
тел.: 032 601 464

Вижте в раздел Структура и звена всички курсове организирани от Департамента.От учебната 2016/2017 г. катедра "Пиано и акордеон" към факултет "Музикална педагогика" в АМТИИ – Пловдив разкрива
нова магистърска програма "Теория на клавирното изкуство".
Тя е с продължителност 2 семестъра и включва лекционни курсове, които до момента не са преподавани в сходните професионални направления на висшите училища у нас. (виж повече)На 18 декември 2015 г. се проведе избор за ректор на АМТИИ за периода 2016 - 2019 г. С абсолютно мнозинство от 93% за втори път бе избран проф. акад. Милчо Василев.НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В АМТИИ, стартирали през последните 2 години:

"Аниматор изкуство в туризма" - магистър, редовно и задочно.

"Фотография" - бакалавър, редовно.

"Типография" - магистър, редовно.

Изпълнителско изкуство „Българска народна музика с класически инструменти” – магистър, редовно.

"Съвременни танцови техники" – магистър, редовно.Посетете виртуалната галерия на факултет "Изобразителни изкуства", в която се публикуват студентски работи и актуална информация за конкурси в областта на изобразителните изкуства. (към галерията)


 

На 30 май 2012г. в АМТИИ се учреди академичен клуб "Млад учен".

Ръководство на клуба:
доц. д-р КАПКА СОЛАКОВА - председател
гл. ас. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА - заместник-председател
ас. МИЛЕНА БОГДАНОВА - секретар и координатор
доц. ВЕСЕЛА СТАТКОВА - кооринатор
СОФИЯ РУСЕВА - координатор

Клубът е отворен за прием на нови членове (студенти, докторанти и преподаватели).

Заявление по образец. (изтегли)

За допълнителна информация се обръщайте към ръководството на клуба.от 24 до 30 юли 2016г. в АМТИИ се проведе
ДВАНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР
вижте подробности и условия за участие в предстоящото издание
www.folkseminarplovdiv.net