AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

 

Ръководството на АМТИИ – Пловдив организира

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
на Випуск ' 2017 год.

16.12. 2017 год. (събота), 11:00 часа, Концертна зала АМТИИ

подробности относно административните задължения на дипломантите


 

На 2 декември 2017 г. в АМТИИ - Пловдив ще се проведе

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС
"Й. С. БАХ И НЕГОВОТО СЪВРЕМИЕ"

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и специализанти от всички висши училища в България, както и ученици от 5-12 клас на музикалните и всички други училища в страната и възпитаници на школите по изкуствата. (виж подробно)


 

ЗА УЧАСТИЕ В ГОДИШНИК 2017 НА АМТИИ - ПЛОВДИВ

Изданието включва авторски оригинални разработки на преподаватели, студенти и докторанти от АМТИИ – Пловдив. По преценка на ръководството може да бъдат включени материали на външни лица.

Краен срок за предаване на материалите - 15 ноември 2017 г.
Централна сграда, ет. 3, ст. 34 (Кабинет на докторанта)

технически изисквания за оформление на публикациите


 

АМТИИ предлага обучение в следните магистърски програми за мениджмънт в сферата на изкуството:
- Артмениджмънт;
- PR на арторганизации;
- Аниматор изкуство в туризма.
(виж подробности)


 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив ще бъде домакин на Кариера нова Ера на 24 октомври 2017 година.

За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в единствените кариерни дни в страната, насочени към кариерно развитие в областта на науката и технологиите.

Заповядайте!

За повече информация ТУК

https://eracareerday.euraxess.bg/Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.    (виж подробности)


 

Уважаеми колеги,

Фонд "Научни изследвания" обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти. Срокът за подаване на проектни предложения е 19.07.2017 г.

Предстои обявяване на конкурс и за стимулиране на млади учени и постдокторанти. Повече информация и образци на документи за кандидатстване може да намерите на страницата на Фонда. https://www.fni.bg/?q=node/648

Зам.-ректор по научната дейност:
проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак


 

 

Национална агенция за оценяване и акредитация от февруари 2017 г. дава програмна акредитация на докторска програма "Приложни, изящни изкуства и дизайн" в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със срок 5 години.


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Департаментът за езикова и специализирана подготовка организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по различни теми (виж подробно).


 

От учебната 2016/2017 г. Департаментът за езикова и специализирна подготовка организира:

- СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ЧЕМБАЛО И ОРГАН
с преподавател Стефан Далчев.

- КЛАВИРНА ПЕДАГОГИКА
интензивни едномесечни курсове, съвместно с катедра "Пиано и акордеон".
Учебни дисциплини: Съвременна клавирна култура, Изпълнителски и методически анализ на творби за пиано, Увод в интерпретацията, Методическа литература.
Занятията се водят от изявени концертиращи пианисти и педагози.

за информация и записване: стая №45, Централна сграда, ет. 3
тел.: 032 601 464

Вижте в раздел Структура и звена всички курсове организирани от Департамента.От учебната 2016/2017 г. катедра "Пиано и акордеон" към факултет "Музикална педагогика" в АМТИИ – Пловдив разкрива
нова магистърска програма "Теория на клавирното изкуство".
Тя е с продължителност 2 семестъра и включва лекционни курсове, които до момента не са преподавани в сходните професионални направления на висшите училища у нас. (виж повече)На 18 декември 2015 г. се проведе избор за ректор на АМТИИ за периода 2016 - 2019 г. С абсолютно мнозинство от 93% за втори път бе избран проф. акад. Милчо Василев.НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В АМТИИ, стартирали през последните 2 години:

"Аниматор изкуство в туризма" - магистър, редовно и задочно.

"Фотография" - бакалавър, редовно.

"Типография" - магистър, редовно.

Изпълнителско изкуство „Българска народна музика с класически инструменти” – магистър, редовно.

"Съвременни танцови техники" – магистър, редовно.Посетете виртуалната галерия на факултет "Изобразителни изкуства", в която се публикуват студентски работи и актуална информация за конкурси в областта на изобразителните изкуства. (към галерията)


 

На 30 май 2012г. в АМТИИ се учреди академичен клуб "Млад учен".

Ръководство на клуба:
доц. д-р КАПКА СОЛАКОВА - председател
гл. ас. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА - заместник-председател
ас. МИЛЕНА БОГДАНОВА - секретар и координатор
доц. ВЕСЕЛА СТАТКОВА - кооринатор
СОФИЯ РУСЕВА - координатор

Клубът е отворен за прием на нови членове (студенти, докторанти и преподаватели).

Заявление по образец. (изтегли)

За допълнителна информация се обръщайте към ръководството на клуба.от 23 до 29 юли 2017г. в АМТИИ ще се проведе
ТРИНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР
вижте подробности и условия за участие в предстоящото издание
www.folkseminarplovdiv.net