AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

 

На 18 септември 2017 г., 10:00 ч. в Концертна зала АМТИИ ще се проведе
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 година.

След тържеството ще се проведе инструктаж за новоприетите студенти от първи курс.

Учебните занимания за всички курсове започват същия ден.


 

АМТИИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018.
Вижте подробности в раздел Прием, секция "Допълнителен прием".


 

АМТИИ предлага обучение в следните магистърски програми за мениджмънт в сферата на изкуството:
- Артмениджмънт;
- PR на арторганизации;
- Аниматор изкуство в туризма.
(виж подробности)


 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив ще бъде домакин на Кариера нова Ера на 24 октомври 2017 година.

За нас е удоволствие да Ви поканим да участвате в единствените кариерни дни в страната, насочени към кариерно развитие в областта на науката и технологиите.

Заповядайте!

За повече информация ТУК

https://eracareerday.euraxess.bg/


 

Уважаеми колеги,

На 12 и 13 октомври 2017 г. АМТИИ организира

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема "Наука, образование и иновации в областта на изкуството".

Заповядайте да споделим заедно опит, проблеми и новости!

Този специален форум е със силна изява в резултат на усилията и участието на учени в областта на музиката, хореографията, изобразителното изкуство и педагогиката.
Целта на събитието е създаване на пространство, в което академизмът е водещ при споделяне на изследвания, опит, предизвикателства пред научната общност, на изследователи, които работят в областта на изкуствата в България и по света.

Конференцията е без такса правоучастие и е осъществена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката. (подробно)     (регистрационна форма)
(подробно на английски език)     (регистрационна форма на английски)Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.    (виж подробности)


 

Уважаеми колеги,

Фонд "Научни изследвания" обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти. Срокът за подаване на проектни предложения е 19.07.2017 г.

Предстои обявяване на конкурс и за стимулиране на млади учени и постдокторанти. Повече информация и образци на документи за кандидатстване може да намерите на страницата на Фонда. https://www.fni.bg/?q=node/648

Зам.-ректор по научната дейност:
проф. д-р Тони Шекерджиева - Новак


 

На 2 декември 2017 г. в АМТИИ - Пловдив ще се проведе

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС
"Й. С. БАХ И НЕГОВОТО СЪВРЕМИЕ"

В конкурса могат да участват студенти, докторанти и специализанти от всички висши училища в България, както и ученици от 5-12 клас на музикалните и всички други училища в страната и възпитаници на школите по изкуствата. (виж подробно)


 

Национална агенция за оценяване и акредитация от февруари 2017 г. дава програмна акредитация на докторска програма "Приложни, изящни изкуства и дизайн" в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със срок 5 години.


 

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Департаментът за езикова и специализирана подготовка организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по различни теми (виж подробно).


 

От учебната 2016/2017 г. Департаментът за езикова и специализирна подготовка организира:

- СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ЧЕМБАЛО И ОРГАН
с преподавател Стефан Далчев.

- КЛАВИРНА ПЕДАГОГИКА
интензивни едномесечни курсове, съвместно с катедра "Пиано и акордеон".
Учебни дисциплини: Съвременна клавирна култура, Изпълнителски и методически анализ на творби за пиано, Увод в интерпретацията, Методическа литература.
Занятията се водят от изявени концертиращи пианисти и педагози.

за информация и записване: стая №45, Централна сграда, ет. 3
тел.: 032 601 464

Вижте в раздел Структура и звена всички курсове организирани от Департамента.От учебната 2016/2017 г. катедра "Пиано и акордеон" към факултет "Музикална педагогика" в АМТИИ – Пловдив разкрива
нова магистърска програма "Теория на клавирното изкуство".
Тя е с продължителност 2 семестъра и включва лекционни курсове, които до момента не са преподавани в сходните професионални направления на висшите училища у нас. (виж повече)На 18 декември 2015 г. се проведе избор за ректор на АМТИИ за периода 2016 - 2019 г. С абсолютно мнозинство от 93% за втори път бе избран проф. акад. Милчо Василев.НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В АМТИИ, стартирали през последните 2 години:

"Аниматор изкуство в туризма" - магистър, редовно и задочно.

"Фотография" - бакалавър, редовно.

"Типография" - магистър, редовно.

Изпълнителско изкуство „Българска народна музика с класически инструменти” – магистър, редовно.

"Съвременни танцови техники" – магистър, редовно.Посетете виртуалната галерия на факултет "Изобразителни изкуства", в която се публикуват студентски работи и актуална информация за конкурси в областта на изобразителните изкуства. (към галерията)


 

На 30 май 2012г. в АМТИИ се учреди академичен клуб "Млад учен".

Ръководство на клуба:
доц. д-р КАПКА СОЛАКОВА - председател
гл. ас. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА - заместник-председател
ас. МИЛЕНА БОГДАНОВА - секретар и координатор
доц. ВЕСЕЛА СТАТКОВА - кооринатор
СОФИЯ РУСЕВА - координатор

Клубът е отворен за прием на нови членове (студенти, докторанти и преподаватели).

Заявление по образец. (изтегли)

За допълнителна информация се обръщайте към ръководството на клуба.от 23 до 29 юли 2017г. в АМТИИ ще се проведе
ТРИНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР
вижте подробности и условия за участие в предстоящото издание
www.folkseminarplovdiv.net