AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English


Уважаеми колеги,
имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ежегодната

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"ПРОЛЕТНИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2018"

В конференцията могат да участват:

  • Студенти от Академията, проявяващи интерес към научната дейност;
  • Докторанти и постдокторанти от АМТИИ;
  • Преподаватели, които да представят свои изследвания и разработки;
  • Външни участници – преподаватели и докторанти от други висши училища с интереси в областта на изкуствата.

програма     подробно за конференцита


 

На 13 май 2018 г. АМТИИ организира

ПРАЗНИК НА ДЕТСКАТА ПЕСЕН

Водещи училищни и извънучилищни вокални състави, подготвени от бивши и настоящи възпитаници на АМТИИ специалност Педагогика на обучението по музика, ще представят певческите си умения. Участниците са носители на множество престижни награди и за нас ще бъде удоволствие да споделим успехите им.
Заповядайте!

13 май, неделя, 2018 г. 11 ч. Концертна зала на АМТИИ – Пловдив,
ул. „Тодор Самодумов“ 2Интервю с ректора на АМТИИ - Пловдив проф.-акад. Милчо Василев, излъчено на 14.12.2017 в предаването на Нова ТВ "Здравей, България".

 АМТИИ предлага обучение в следните магистърски програми за мениджмънт в сферата на изкуството:
- Артмениджмънт;
- PR на арторганизации;
- Аниматор изкуство в туризма.
(виж подробности)Национален фонд "Култура" обявява конкурс за финансиране на проекти като част от Културната програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз - 2018 г.    (виж подробности)Уважаеми колеги,

Фонд "Научни изследвания" обявява конкурс за финансиране на научноизследователски проекти. Срокът за подаване на проектни предложения е 19.07.2017 г.

Предстои обявяване на конкурс и за стимулиране на млади учени и постдокторанти. Повече информация и образци на документи за кандидатстване може да намерите на страницата на Фонда. https://www.fni.bg/?q=node/648

Зам.-ректор по научната дейност:
проф. д-р Тони Шекерджиева - НовакНационална агенция за оценяване и акредитация от февруари 2017 г. дава програмна акредитация на докторска програма "Приложни, изящни изкуства и дизайн" в професионално направление 8.2 Изобразително изкуство от област на висше образование 8. Изкуства на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със срок 5 години.НА ВНИМАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В
ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Департаментът за езикова и специализирана подготовка организира специализирани курсове за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по различни теми (виж подробно).От учебната 2016/2017 г. Департаментът за езикова и специализирна подготовка организира:

- СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС ПО ЧЕМБАЛО И ОРГАН
с преподавател Стефан Далчев.

- КЛАВИРНА ПЕДАГОГИКА
интензивни едномесечни курсове, съвместно с катедра "Пиано и акордеон".
Учебни дисциплини: Съвременна клавирна култура, Изпълнителски и методически анализ на творби за пиано, Увод в интерпретацията, Методическа литература.
Занятията се водят от изявени концертиращи пианисти и педагози.

за информация и записване: стая №45, Централна сграда, ет. 3
тел.: 032 601 464

Вижте в раздел Структура и звена всички курсове организирани от Департамента.От учебната 2016/2017 г. катедра "Пиано и акордеон" към факултет "Музикална педагогика" в АМТИИ – Пловдив разкрива
нова магистърска програма "Теория на клавирното изкуство".
Тя е с продължителност 2 семестъра и включва лекционни курсове, които до момента не са преподавани в сходните професионални направления на висшите училища у нас. (виж повече)На 18 декември 2015 г. се проведе избор за ректор на АМТИИ за периода 2016 - 2019 г. С абсолютно мнозинство от 93% за втори път бе избран проф. акад. Милчо Василев.НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В АМТИИ, стартирали през последните 2 години:

"Аниматор изкуство в туризма" - магистър, редовно и задочно.

"Фотография" - бакалавър, редовно.

"Типография" - магистър, редовно.

Изпълнителско изкуство „Българска народна музика с класически инструменти” – магистър, редовно.

"Съвременни танцови техники" – магистър, редовно.Посетете виртуалната галерия на факултет "Изобразителни изкуства", в която се публикуват студентски работи и актуална информация за конкурси в областта на изобразителните изкуства. (към галерията)На 30 май 2012г. в АМТИИ се учреди академичен клуб "Млад учен".

Ръководство на клуба:
доц. д-р КАПКА СОЛАКОВА - председател
гл. ас. д-р ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА - заместник-председател
ас. МИЛЕНА БОГДАНОВА - секретар и координатор
доц. ВЕСЕЛА СТАТКОВА - кооринатор
СОФИЯ РУСЕВА - координатор

Клубът е отворен за прием на нови членове (студенти, докторанти и преподаватели).

Заявление по образец. (изтегли)

За допълнителна информация се обръщайте към ръководството на клуба.от 23 до 29 юли 2017г. в АМТИИ ще се проведе
ТРИНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН МУЗИКАЛЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР
вижте подробности и условия за участие в предстоящото издание
www.folkseminarplovdiv.net