Ръководството на АМТИИ – Пловдив организира

ТЪРЖЕСТВЕНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИПУСК ‘2017
на 16.12.2017 год. /събота/  от 11:00 часа в Концертна зала АМТИИ.

За всеки абсолвент ще бъде осигурено ритуално облекло (тога, шапка и шал).

Тога, шапка и шал ще се получат от домакина – стая № 41ЦС на датите 13, 14 и 15 декември през целия работен ден и на 16декември 2017 г. от 08'30часа до 10'00 часа, срещу гаранционна сума от 50,00 лева. Ритуалното облекло задължително се връща в ст. № 41ЦС – АМТИИ след тържеството до 13'00 часа.

Всички дипломи са изготвени. Всеки студент предварително трябва да изпълни долупосочените административни задължения:

ВАЖНО !!!

В изпълнение на чл.10, ал.2, т.3, буква "г" от Закона за висше образование АМТИИ трябва да подаде към Регистъра на завършилите студенти, сканирани изображения на дипломите за висше образование на всички завършили студенти.
В тази връзка студентите са длъжни в срок не по-късно от 05.12.2017 година (вторник) да:
1. Подпишат дипломите си в Учебен отдел (следете списъка с изработените до момента дипломи).
2. Да представят в Учебен отдел:

  • документ от банка за платена диплома 30лв.;
  • отчетна бележка от библиотека (ет. 1);
  • отчетна бележка от домакин на АМТИИ за взети инструменти или костюм (41 ЦС, ет. 3)
  • талон за попълнена анкетна карта (Анкетните карти се попълват в 36 ЦС, ет.3)

3. Да получат в Учебен отдел дипломите си за средно образование и да се подпишат в регистрационната книга (на неподписалите се, не се връчват дипломи за висше образование).

           
Работно време на Учебен отдел, библиотека, каса и домакин е:
От понеделник до петък: 10`00 – 12`00 ч. и 14`00 – 16`00 ч.

На 16.12.2017 год. Учебен отдел няма да работи със студенти.

Забележка: Студентите, които няма да могат да присъстват на 16.12.2017 год. и имат желание да си получат дипломата в деня на подписването в Учебен отдел, моля обадете се предварително в Учебен отдел.

За контакт:
Учебен отдел :  032 / 601 444
Библиотека :  032 / 601 458
Каса:  032 / 601 468