AMTII Facebook, АМТИИ Фейсбук    Bulgarian English

 

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ, КОИТО КАНДИДАТСТВАТ В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ СФЕРАТА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ ИЗКУСТВА за уч. 2018 – 2019 г.

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища, с успех от държавните изпити по съответната специалност най-малко (5.00 ), могат да кандидатстват по документи с оценката за I-ви етап. Кандидатите се явяват само на II-ри етап.

Всички кандидат-студенти за ОКС "Магистър", които са възпитаници на АМТИИ, дипломирани в ПОМ с народно пеене или народен инструмент ще бъдат приети без конкурсен изпит за учебната 2018/2019 г.

 

 

Факултет “Музикална педагогика”
Специалност
ОКС
форма и време на обучение
придобиване на
квалификация
ПЕДАГОГИКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
бакалавър

редовна,
4 год.

учител по музика в средно общообразователно училище и детска градина
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър - педагог по
музика

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(класически инструмент
или класическо пеене)


пиано; цигулка; виола; виолончело; контрабас; китара; арфа; безпедална (Келтска) арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна; тромпет; цугтромбон; туба; акордеон;
ударни инструменти;
класическо пеене

бакалавър
редовна,
4 год.
изпълнител и преподавател
по:
пиано; цигулка; виола; виолончело; контрабас; китара; арфа; безпедална (Келтска) арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна, тромпет; цугтромбон; туба; акордеон;
ударни инструменти; класическо пеене
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.

магистър по:
пиано; цигулка; виола; виолончело; китара; арфа; флейта; обой; кларинет; валдхорна, тромпет; цугтромбон; туба; акордеон;
ударни инструменти; класическо пеене

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(поп и джаз)

пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас;
ударни инструменти; пеене

бакалавър
редовна,
4 год.
изпълнител и преподавател
по: пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас; ударни инструменти; пеене
магистър

редовна
1 и 1,5 год.

магистър по: пиано; акордеон; флейта; саксофон; електрическа китара; баскитара; контрабас; ударни инструменти; пеене
ДИРИЖИРАНЕ
(хорово и оркестрово)
магистър
редовна,
1,5 и 5 год.
диригент
КОМПОЗИЦИЯ
магистър
редовна,
1,5 и 5 год.
композитор
МУЗИКОЗНАНИЕ
(Теоретично музикознание, Историческо музикознание, Музикална естетика)
магистър
редовна,
1,5 и 5 год.
"музиколог"
в съответния профил
ТЕОРИЯ НА КЛАВИРНОТО ИЗКУСТВО
магистър
редовна,
1 год.
магистър по пиано
(профил - Теория на клавирното изкуство)
ТОНРЕЖИСУРА
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър по тонрежисура
ПРАВОСЛАВНА
ЦЪРКОВНА МУЗИКА

("Дирижиране на църковен хор" или "Източно църковно
пеене
")
магистър
редовна,
1 год.
"диригент" или
"магистър по източно църковно пеене"
МЕДИЙНО МУЗИКАЛНО
РЕДАКТОРСТВО
магистър
редовна,
1 год.
музикален редактор в медии
МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНА РЕЖИСУРА
магистър
редовна,
1,5 год.
режисьор на музикално-сценични спектакли
МУЗИКОТЕРАПИЯ
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър по музикотерапия
Факултет “Музикален фолклор и хореография”
Специалност
ОКС
форма и време на обучение
придобиване на
квалификация

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(народни инструменти
или народно пеене)

гъдулка; тамбура; кавал;
гайда; народно пеене

бакалавър

редовна,
4 год.

изпълнител и преподавател по:
гъдулка; тамбура; кавал;
гайда; народно пеене
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър по:
гъдулка; тамбура; кавал;
гайда; народно пеене
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО
(Българска народна музика с класически или друг нетрадиционен за България фолклорен инструмент)
магистър
редовна,
1 год.
магистър по:
вид инструмент
ДИРИЖИРАНЕ НА
НАРОДНИ СЪСТАВИ
магистър
редовна,
1, 1,5 и 5 год.
диригент на
народни състави
МУЗИКОЗНАНИЕ - ЕТНОМУЗИКОЗНАНИЕ
магистър
редовна,
1,5 и 5 год.
етномузиколог

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ

бакалавър
редовна и задочна,
4 год.
хореограф - педагог
магистър
редовна и задочна,
1 год.
магистър
хореограф - режисьор
БАЛЕТНО ИЗКУСТВО
(балетна педагогика или
балетна режисура
)
бакалавър
(балетна педагогика)
задочна,
4 год
балетмайстор - педагог
магистър
(и в двете направления)
задочна,
1 год
магистър по балетна педагогика
или магистър по
балетна режисура
СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ТЕХНИКИ
магистър
редовна и задочна,
1 год.
магистър хореограф – режисьор по съвременни танцови техники
АРТМЕНИДЖМЪНТ
магистър
редовна и задочна,
1 год.
магистър по артмениджмънт
PR НА АРТ-ОРГАНИЗАЦИИ
магистър
редовна и задочна,
1 год.
магистър по PR
на арт-организации
АНИМАТОР ИЗКУСТВО
В ТУРИЗМА
магистър
редовна и задочна,
1 год.
магистър аниматор изкуство
Факултет “Изобразителни изкуства”
Специалност
ОКС
форма и време на обучение
придобиване на
квалификация
ПЕДАГОГИКА НА
ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
бакалавър
редовна,
4 год.
учител по
изобразително изкуство
магистър
редовна,
1.5 год.
магистър - педагог по
изобразително изкуство
СЦЕНОГРАФИЯ
бакалавър
редовна,
4 год.
сценограф
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър - сценограф
ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС
бакалавър
редовна,
4 год.
бакалавър по
църковна живопис
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър по
църковна живопис
ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО
бакалавър
редовна,
4 год.
дизайнер на облеклото
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И
ФОТОГРАФИЯ
бакалавър
редовна,
4 год.
графичен дизайнер
ФОТОГРАФИЯ
бакалавър
редовна,
4 год.
фотограф
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър по фотография
ГРАФИКА
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър по графика
ТИПОГРАФИЯ
магистър
редовна,
1 год.
магистър по типография
ЖИВОПИС
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър по живопис
СКУЛПТУРА
магистър
редовна,
1,5 год.
магистър по скулптура
КОСТЮМ И МОДА
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър по костюм и мода
МУЛТИМЕДИЯ И
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ
магистър
редовна,
1,5 год.
дизайнер - мултимедия
и виртуална реалност
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
магистър
редовна,
1 и 1,5 год.
магистър по графичен дизайн

Програмите за кандидатстудентските изпити са публикувани в
Справочник за кандидат-студенти
който може да бъде изтеглен в електронен вариант от следния линк:

Справочник за кандидат-студенти 2018/2019

 За всички въпроси и допълнителни сведения относно
кандидатстудентските изпити в АМТИИ

тел. 032/ 601 444
; 628 312