Кандидатстудентска кампания 2020/2021

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
за кандидатстудентски изпити за учебната 2020/2021 г.

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

22 - 29 юни 2020 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ
БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)
ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
МУЗИКОЗНАНИЕ (Етномузикознание)
МУЗИКОЗНАНИЕ (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)
КОМПОЗИЦИЯ
ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)


22 юни - 2 юли 2020 г.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ
ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО


22 юни - 6 юли 2020 г.

ФОТОГРАФИЯ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
СЦЕНОГРАФИЯ
СТЕННА ЖИВОПИС

ОКС "Магистър"

22 - 29 юни 2020 г. и през септември 2020 г.

За по-конкретна информация относно сроковете за кандидатстването през септември в различните специалности, моля проверете в Кандидатстудентския справочник.


Работно време за приемане на кандидaтстудентски документи

от понеделник до петък
9.00 ч. – 11.30 ч. 13.30 ч. – 16.00 ч.
събота /27 юни 2020 год. /
9.00 ч. – 13.00 ч.