Кандидатстудентска кампания 2019/2020

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
за кандидатстудентски изпити за учебната 2019/2020 г.

ОКС "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

20 - 28 юни 2019 г.

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ
БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)
ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
МУЗИКОЗНАНИЕ (Етномузикознание)
МУЗИКОЗНАНИЕ (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)
КОМПОЗИЦИЯ
ДИРИЖИРАНЕ (хорово и оркестрово)


20 юни - 2 юли 2019 г.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ
ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО


20 юни - 5 юли 2019 г.

ФОТОГРАФИЯ
ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
СЦЕНОГРАФИЯ
ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС
СТЕННА ЖИВОПИС

ОКС "Магистър"

20 - 28 юни 2019 г. и през септември 2019 г.

За по-конкретна информация относно сроковете за кандидатстването през септември в различните специалности, моля проверете в Кандидатстудентския справочник.


Работно време за приемане на кандидaтстудентски документи

от понеделник до петък
9.00 ч. – 11.30 ч. 13.30 ч. – 16.00 ч.
събота /22 и 29 юни 2019 год. /
9.00 ч. – 13.00 ч.