Кандидатстудентска кампания 2020/2021

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Българска народна хореография

02.07.2020 г.    График за явяване на изпит

Балетна педагогика

01.07.2020 г.     График за явяване на изпит  

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

01.07.2020 г.    Линк за присъединяване:  https://meet.google.com/uvf-bbff-uhq     Начало 10:00 часа
Присъединяването към срещата става само след предварително обаждане от техническо лице.
Подробности за връзката през Google Meet.

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

01.07.2020 г.    Линк за присъединяване:  https://meet.google.com/mbp-xuac-uyx     Начало 10:00 часа
Присъединяването към срещата става само след предварително обаждане от техническо лице.
Подробности за връзката през Google Meet.

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

01.07.2020 г.    Линк за присъединяване:  https://meet.google.com/uvf-bbff-uhq     Начало 10:00 часа
Присъединяването към срещата става само след предварително обаждане от техническо лице.
Подробности за връзката през Google Meet.

Дирижиране на народни състави

02.07.2020 г.    График за явяване на изпит

Педагогика на обучението по музика

02.07.2020 г.    Линк за присъединяване:  https://meet.google.com/uvf-bbff-uhq
Присъединяването към срещата става само след предварително обаждане от техническо лице.
Подробности за връзката през Google Meet.
Класически инструмент или класическо пеене - от 10:00 до 14:00 ч.
Народен инструмент или народно пеене - от 14:00 ч.

Музикознание (Етномузикознание)

03.07.2020 г.

Музикознание (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

02.07.2020 г.

Композиция

02.07.2020 г.

Дирижиране (хорово и оркестрово)

03.07.2020 г.

Графичен дизайн и фотография

I етап - 06.07.2020 г.          II етап - 08.07.2020 г.

Дизайн на облеклото

I етап - 06.07.2020 г.          II етап - 08.07.2020 г.

Фотография

I етап - 09.07.2020 г.          II етап - 11.07.2020 г.

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

I етап - 09.07.2020 г.          II етап - 11.07.2020 г.

Сценография

I етап - 09.07.2020 г.          II етап - 11.07.2020 г.

Стенна живопис

I етап - 09.07.2020 г.          II етап - 11.07.2020 г.