Кандидатстудентска кампания 2020/2021

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Българска народна хореография

02.07.2020 г.  

Балетна педагогика

01.07.2020 г.  

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

01.07.2020 г.  

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

01.07.2020 г.  

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

01.07.2020 г.  

Дирижиране на народни състави

02.07.2020 г.  

Педагогика на обучението по музика

02.07.2020 г.  

Музикознание (Етномузикознание)

03.07.2020 г.

Музикознание (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

02.07.2020 г.

Композиция

02.07.2020 г.

Дирижиране (хорово и оркестрово)

03.07.2020 г.

Графичен дизайн и фотография

06 - 07.07.2020 г.  

Дизайн на облеклото

06 - 07.07.2020 г.  

Фотография

09 - 10.07.2020 г.  

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

09 - 10.07.2020 г.  

Сценография

09 - 10.07.2020 г.  

Стенна живопис

09 - 10.07.2020 г.