Кандидатстудентска кампания 2019/2020

График на кандидатстудентски изпити за образователни степени "Бакалавър" и "Магистър" (след завършено средно образование)

Българска народна хореография

02.07.2019 г.   График

Балетна педагогика

01.07.2019 г.   График

Изпълнителско изкуство (класически инструмент или класическо пеене)

01.07.2019 г.   График

Изпълнителско изкуство (народен инструмент или народно пеене)

01.07.2019 г.   График

Изпълнителско изкуство (поп и джаз)

01.07.2019 г.   График

Дирижиране на народни състави

02.07.2019 г.   График

Педагогика на обучението по музика

02.07.2019 г.   График

Музикознание (Етномузикознание)

03 - 04.07.2019 г.

Музикознание (Историческо музикознание, Теоретично музикознание, Музикална естетика)

02.07.2019 г.

Композиция

02.07.2019 г.

Дирижиране (хорово и оркестрово)

03 - 04.07.2019 г.

Графичен дизайн и фотография

04 - 05.07.2019 г.  График 2 етап

Дизайн на облеклото

04 - 05.07.2019 г.   График 2 етап

Фотография

09 - 10.07.2019 г.   График 2 етап

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

09 - 10.07.2019 г.   График 2 етап

Сценография

09 - 10.07.2019 г.   График 2 етап

Църковна живопис

09 - 10.07.2019 г.

Стенна живопис

09 - 10.07.2019 г.   График 2 етап