Кандидатстудентска кампания 2019/2020

Подготвителни курсове

Заявете участието си предварително на тел. 032 601 464.


24 - 30 юни     140 лв.

„БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ”

9.00-11.15 ч.- Български народни танци - гл.ас.д-р Д.Енев
11.45-14.00 ч.- Импровизация - гл.ас.д-р Бл.Калчева

Хореографски зали, ул. Тодор Александров 105


28 - 29 юни     100 лв.

"БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА"


26 - 29 юни     150 лв.

„ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА”
„ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО” (всички)
"ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ"

график на курсовете


21 - 28 юни

„ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” - 155 лв.
"ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ" - 140 лв.
"ФОТОГРАФИЯ" - 70 лв.
"ЦЪРКОВНА ЖИВОПИС" - 155 лв.
"СТЕННА ЖИВОПИС" - 155 лв.
"ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО" - 170 лв.

график на курсовете


24 - 28 юни     120 лв.

"СЦЕНОГРАФИЯ"

график на курсовете


ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСОВЕТЕ

  1. Заплащане на таксата по банкова сметка;
  2. Представяне на квитанцията в стая №45, ет, 3, Централна сграда.

За въпроси и допълнителни сведения
тел.: 032 601 464
стая №45, ет. 3, Централна сграда