Кандидатстудентска кампания 2019/2020

Актуална информация за кандидат-студентите

 

Подготвителни курсове за кандидат-студенти.


На вниманието на кандидат-студенти в специалности от сферата на изобразителните изкуства

Кандидат-студенти от специализирани и професионални художествени училища, с успех от държавните изпити по съответната специалност най-малко (5.00 ), могат да кандидатстват по документи с оценката за I-ви етап. Кандидатите се явяват само на II-ри етап.