Кандидатстудентска кампания 2019/2020

Временни резултати от изпитите

 

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)

БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА   практически   устен

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ   1 етап     2 етап

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО   1 етап   2 етап

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ   1 етап   2 етап

ФОТОГРАФИЯ   1 етап  2 етап

СТЕННА ЖИВОПИС   1 етап   2 етап

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО   1 етап   2 етап

СЦЕНОГРАФИЯ   1 етап   2 етап