Кандидатстудентска кампания 2020/2021

РЕЗУЛТАТИ ОТ РЕДОВНИ КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ, ЮЛИ 2020

 

БАЛЕТНА ПЕДАГОГИКА     устен изпит     практически изпит

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ХОРЕОГРАФИЯ     1 етап     2 етап

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (класически инструмент или класическо пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (народен инструмент или народно пеене)

ИЗПЪЛНИТЕЛСКО ИЗКУСТВО (поп и джаз)

ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА

ДИРИЖИРАНЕ НА НАРОДНИ СЪСТАВИ