Информация за начина на предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки

Моля, отговорниците на курсове да се свържат с преподавателите за информация относно начина на провеждане на учебните занятия.

ДИЗАЙН НА ОБЛЕКЛОТО

доц. д-р Динка Касабова – dinka_yakimova@abv.bg

ас. Ангелина Дончева - angelina_don4eva@abv.bg