Информация за начина на предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки

Моля, отговорниците на курсове да се свържат с преподавателите за информация относно начина на провеждане на учебните занятия.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И ФОТОГРАФИЯ

доц. д-р Александър Гьошев - algyoshev@gmail.com
Графичен дизайн I, II, III, Илюстрация, Цветознание,
Символика в графичния дизайн – магистри, графичен дизайн - Магистри 1 и 1.5

доц. Васил Николов - vsnicolov20@gmail.com
Типография

ас. Виктор Новак - vik.nowak@gmail.com
Типография, Интерактивен дизайн

ас. Таня Върбева – taniavarbeva61@abv.bg
Артистична фотография - IV курс, Интериорна графика; Рекламна графика;
Визуална комуникация - магистри ГД 1 г. Цветознание и визуална комуникация - магистри ГД 1.5 г.

преп. Георги Димитров - jirkabox@gmail.com
Компютърни програми I и II к. ; Графичен дизайн IV к.

х.преп. Георги Сейменски - seymenski@artacademyplovdiv.com   тел.: 0886 99 8606    
Уеб дизайн, Zoom - Meeting ID 539 910 6347 (ако изисква парола изпозлвайте същия номер без интервалите)

х.преп. Стоян Антонов - stoyan42@yahoo.com
Хералдика и визуализация на символите