Информация за начина на предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки

Моля, отговорниците на курсове да се свържат с преподавателите за информация относно начина на провеждане на учебните занятия.

МУЛТИМЕДИЯ И ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ

доц. д-р Емил Хаджиколев - emil_hadjikolev@abv.bg
Интерактивен дизайн

доц. Весела Статкова – v.statkova@gmail.com
Мултимедиен дизайн, Концепция за Мултимедия и VR

х.пр. Ели Самалиева - eli.samalieva22@gmail.com
Моушън дизайн