Информация за начина на предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки

Моля, отговорниците на курсове да се свържат с преподавателите за информация относно начина на провеждане на учебните занятия.

ФОТОГРАФИЯ (Бакалавър)

доц. д-р Борис Минков - boris_minkov@yahoo.com
История на киното, Фотографи /магистри

преп. Методий Плачков - metfot@abv.bg
Обща фотография - Ф1 и ГДФ1, Жанрова фотография - Ф2

ас. Соня Станкова - sonya_stankova@mail.bg     (изтегли файл)
Аналогова фотография I к.; Жанрова фотография II к.; Рекламна фотография III к.; Артистична фотография IV к.; Техника и технология, Фотография в музеи, галерии и архиви - I к. / магистри

ас. Таня Върбева - taniavarbeva61@abv.bg
Алтернативни фотопроцеси; Документална фотография - II курс Фотографско изкуство - магистри Фотография - 1.5 г.

преп. Георги Димитров - jirkabox@gmail.com
Графичен дизайн; Фотография и книга III к.

преп. Мариана Камбурова - marianadafova@gmail.com

х. преп. Георги Сейменски - seymenski@artacademyplovdiv.com   тел.: 0886 99 8606   Meeting ID 539 910 6347