Информация за начина на предоставяне на учебния материал в периода на извънредни мерки

Моля, отговорниците на курсове да се свържат с преподавателите за информация относно начина на провеждане на учебните занятия.

СЦЕНОГРАФИЯ

доц. д-р Димитър Воденичаров - dimitarvodenicharov@mail.bg
История на костюма I - II, Сценография I, Композиция I и Техника и технология на сцената

доц. Весела Статкова – v.statkova@gmail.com
Сценография II и III, Композиция II и III, Компютърно проектиране

доц. Красимир Добрев – krassidobrev@gmail.com
Рисуване I, II, III; Цветен етюд I, II, III

д-р Сашо Петков - a_part_sasho_p@yahoo.com
Теория на драмата, Режисура

ас. Стоян Лазаров - stoyan_lazarov_@abv.bg
Сценография IV, Композиция IV

арх. Иван Делчев - ivandelcheff@gmail.com
Архитектура