Музикознание (теоретично музикознание, историческо музикознание, музикална естетика)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “музиколог” в съответния профил;

степен “магистър” – редовно (1,5 години) след степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “музиколог” в съответния профил.


Специалност „Музикознание – теоретично, историческо, естетика“ предлага оптимална подготовка в областите на история, теория и практика, естетика и философия на музикалното изкуство.

Завършилите специалността могат професионално да се реализират като:

  • изследователи в областта на музикалното изкуство;
  • музикални критици и публицисти;
  • преподаватели в основни дисциплини в областта на методика, теория и практика на музикалното изкуство в специализираните средни и висши училища.