Православна църковна музика
(дирижиране на църковен хор, източно църковно пеене)

 

Форма на обучение:

степен “магистър” – редовно (1 година) след придобиване на степен “бакалавър”, като успешно завършилите получават квалификацията “диригент” или “магистър по източно църковно пеене”.


Специалност Православна църковна музика е разкрита в АМТИИ през учебната 2010/2011 година. Кандидатите трябва да притежават бакалавърска степен.

Специалността включва два профила:

  • Дирижиране на църковен хор (обучение 2 семестъра);
  • Източно църковно пеене (обучение 2 семестъра) .

Сред задължителните учебни дисциплини в двата профила са история на православната църковна музика, невмени нотации, история на християнската църква, типик (богослужебен ред), литургика, диригентска практика в църковен хор, певческа практика в църковен хор.

Целта е да се подготвят специалисти в областта на богослужебната църковнопевческа практика – диригенти на църковни хорове, певци в църковни хорове, изследователи на църковната музика, преподаватели по църковно пеене в духовните семинарии.