Теория на клавирното изкуство

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1 година) след придобиване на степен "бакалавър", като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по пиано (профил - Теория на клавирното изкуство)”.