Живопис

 

Форма на обучение:

степен “магистър” - редовно (1,5 години), като успешно завършилите получават квалификацията “магистър по живопис”.