Благовеста Калчева, Blagovesta Kalcheva

гл. ас. д-р БЛАГОВЕСТА КАЛЧЕВА

Катедра "Хореография"

 

Преподава по:

  • Методика и практика на преподаване на БНТ;
  • Обработка на БНТ;
  • Запис на танци;
  • Хореографска композиция;
  • Постановка на танцови форми.

Професионалната изпълнителска дейност на гл.ас. д-р Благовеста Калчева датира от 1988г. Като артист - балетист и балетмайстор в продължение на двадесет и две години се усъвършенства в престижния Фолклорен Ансамбъл "Тракия" – гр.Пловдив.

С педагогическа работа гл. ас. д-р Благовеста Калчева се занимава от 1993г. - била  е преподавател в Национално Училище за Танцово Изкуство - София, а от 2001г. до сега е преподавател в Академия за Музикално Танцово и Изобразително Изкуство – гр. Пловдив. Тя е в основата на професионалното обучение по Методика и практика на преподаване на БНТ на студентите в АМТИИ. По време на многогодишния си педагогически стаж е подготвила много млади  преподаватели, голяма част от които предават опита и знанията си на малки и големи любители на танцовото изкуство. Участвува в подготовката и  осъществяването на годишният концерт на Катедра "Хореография" към АМТИИ .

Благовеста Калчева в качеството си на председател и член на жури в различни престижни фолклорни фестивали, конкурси, а също така и на националното състезание за ученици от хореографски паралелки - "Фолклорна плетеница", участвува и като консултант при подготовката на някои от тях.

Като член на екипа от преподаватели в АМТИИ – гр. Пловдив, взима участие в академични проекти, свързани със събирането и съхранението на музикален, песенен и  танцов автентичен фолклорен материал, чрез който учебният процес и развитието на танцовото изкуство ще бележат голям напредък.

Като постановчик е поставила танци от репертоара на ФА "Тракия" в професионални и самодейни състави в гр.Пазарджик, гр.Шумен, гр. Разград, гр.Варна и в НУТИ – гр.София, Като хореограф - на децата от ФТФ,,Боженци" към НЧ "Габрово-2002"-гр.Габрово, е поставила "Варненски танц"  и  "Усмивки от Тракия" по музика на Кр. Господинов, а на самодейния състав към НЧиталище "Христо Ботев" – гр.Козлидуй - "Крайдунавски настроения" по музика на Красен Господинов.
От 2010г. обучава желаещи да танцуват български народни хора в клуб "Оп - троп" – Пловдив и Коматево.

Гл. ас. д-р Благовеста Калчева е  специализирала  "Фотография" към Департамента за следдипломна квалификация на АМТИИ - Пловдив.  Има осъществена самостоятелна  Фотографска изложба, публикувани и отличени фотоси във фото-конкурси и изложби. С нейни снимки са изготвени и обложките на двата DVD  диска на "Класиците на българския танц". Придобила е и магистратура по "Публична администрация" към  Варненския технически университет.

Научен труд:

  • "Разбиранията за смъртта при власите в някои обичаи от селища в Северозападна България"

Публикации:

  • Обичая "Разливане на вода" при власите от селища в Северозападна България.
  • Обичая "Развръзване на късмет" във влашки селища от Северозападна България.
  • Емблематичния за власите обичай "Помана де виу" ( Пмана приживе ).
  • Великден от с. Софрониево – пролет, надежда за нов живот, но и почит за мъртвите.

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0888 344 988

e-mail: bubich@abv.bg