Емилия Константинова, Emilia Konstantinova

доц. д-р ЕМИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА

Катедра "Хореография"

 

Преподава по:

  • Арторганизации;
  • Артмениджмънт;
  • Финансиране на изкуството;
  • Бизнес култура и вътрешен ПР;
  • Кураторство.

Има научно-приложни интереси в областта на изкуството и културата, икономическата теория, мениджмънта и маркетинга.

Съавтор е на първия учебник по Артмениджмънт в България и автор на монографията "Артмениджмънт и кураторство". Има публикации в научни издания в сферата на управлението и финансирането на изкуството. Участвала е с доклади в международни и национални научни конференции.

Има участия в проекти в областта на образованието и изкуството.

Завършва корпоративна икономика в Европейски колеж по управление и икономика – Пловдив и магистратура по Артмениджмънт в АМТИИ – Пловдив. Защитава докторска дисертация по изкуствознание и изобразително изкуство в Национална художествена академия.

Владее руски и английски език.

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: