Галя Петрова-Kirkova, Galya Petrova-Kirkova

гл. ас. д-р ГАЛЯ ПЕТРОВА-КИРКОВА

Секретар на катедра "Музикален фолклор"

 

Преподава по:

  • Народно пеене
  • Педагогическа практика по народно пеене

Ас.д-р Галя Петрова- Киркова е родена през 1975г. в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич. Началните стъпки в музиката прави на 9 години, изпълнявайки песни от добруджанския край и свирейки на гъдулка към детската музикална школа в с.Кардам, където живее семейството. Първите й изяви са свързани с регионалните събори–надпявания "Добруджа пее и танцува". През 1985г. е участник и лауреат на Орфеевите празници в гр.Смолян, а година по-късно е носител на златен медал от \/-тия национален събор на народното творчество "Копривщица 86". През 1987-88 г. е изпълнител към детското студио при ДАНПТ "Добруджа"- гр.Добрич. От 1989 г. е ученичка в СМУ "Филип Кутев" гр. Котел, със специалност гъдулка и народно пеене, което завършва с пълно отличие през 1994г. Тук сценичните й изяви са както солови, така и с представителния оркестър на училището.

Огромно значение за професионалното израстване на Галя има Академията в Пловдив. В периода 1994-1998 г. се обучава в образователно-квалификационна степен бакалавър със специалност Дирижиране на народни състави., а през 1999г. завършва СДК, специалност "Педагогика на обучението по музика". Образователно-квалификационната степен магистър "Изпълнителско изкуство - народно пеене", завършва през 2006г., а през 2008 г. и магистратура по гъдулка. Паралелно с обучението си в АМТИИ завършва /през 1997г./ и специалност "Екскурзоводство" в ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив.

От 1999 до 2001г. работи като артист-хорист във ФА "Тракия". От есента на 2001 г. до юни 2010 г. е преподавател по народно пеене в СОУ " Л. Каравелов", а в периода 2008-2013 г. е хоноруван преподавател по народно пеене и гъдулка в ПУ "П. Хилендарски" гр. Пловдив.

През 2001-2002, и 2008-2009 г. е хоноруван преподавател, а след издържан конкурс от януари 2010 г. е назначена като асистент по народно пеене в АМТИИ. Обучава студенти от специалностите Изпълнителско изкуство, ДНС и ПОМ, като много от възпитаниците й са носители на призови награди от участия в национални и международни конкурси. За високи постижения в педагогическа работа е удостоена с дипломи от журитата на национални събори-надпявания фолклорни конкурси.

Галя Петрова има множество участия като изпълнител в концерти, конкурси, радио и телевизионни предавания и записи в БНР. През 1999г. с женски вокален квартет "Пенелопа", печели І място на конкурса "С песните на Атанаска Тодорова", а по-късно са реализирани записи на квартета, събрани в CD. Като солистка последователно през 2000 и 2001г печели І награда на Международния младежки фестивал "Фолклор без граници" Добрич–Албена. През 2012г. участва в годишна фолклорна класация на БНР - програма "Христо Ботев" , в която нейното изпълнение заема първо място за месец януари. Нейни изпълнения са включени в музикален проект - компакдиск на Живко Желев "Музика, която оставя следи". Има издаден самостоятелен CD.

Галя Киркова е участвала в жури на националните конкурси "Песенна дъга над Кутев", "Авлига пее", "Орфеево изворче", "Диньо Маринов", "Фолклорен изгрев", "Напеви от Северозапада", "С песните на Иван Георгиев", "Музикални награди" - гр.Казанлък, "Народен събор за певци и свирачи в местността Гермето"- с.Голица, обл. Варна.

Публикации

  1. "Обществено-историческото развитие на Добруджа като предпоставка за присъствието на етносите в музикално-фолклорния диалект на областта" – Пролетни научни четения, АМТИИ, 2012г.
  2. "От чистия извор" - Годишник на АМТИИ, Пловдив, 2012г.
  3. "40г. катедра Музикален фолклор" - сп. Арт спектър, бр. 27, 2013г.
  4. "Незабравима среща" – сп. Арт спектър, бр. 30, 2013г.
  5. "Миличка ми е Добруджа" Iч - Солови народни песни с клавирен съпровод, 2013г.
  6. "Добруджанският музикален фолклор и връзката му с етническото многообразие и преселванията" - сп. "Музикални хоризонти", 2014г.
  7. "За гагаузите и техни песенен фолклор" - Пролетни научни четения, 2014г.
  8. В проект е издаването на книгата "Фолклорното наследство на село Климент", в която са включени събрани лично от нея 235 народни песни от Карловския край.

Галя Петрова-Киркова е артист – изпълнител и педагог, работещ активно в областта на българския музикален фолклор.

За контакт:

тел.: 0899 803 626

e-mail: galiakirkova@abv.bg