Надежда Петрова, Nadezhda Petrova

НАДЕЖДА ПЕТРОВА

Катедра "Музикален фолклор"

 

Надежда Петрова завършва АМТИИ гр. Пловдив със специалности „Педагогика на обучението по музика“ и „Инструментално изкуство“  - пиано в класа на проф. Снежана Симеонова. Специализира пиано при проф. Симеонова и солфеж при проф. Дора Славчева. Работила е като хоноруван преподавател по солфеж и теория на музикалните елементи в АМТИИ, корепетитор към катедри "Класическо пеене и оркестрови инструменти" и „Балетна педагогика“, акомпанятор на хор „Детска китка“ и хор „Евмолпея“. От 2013 г.  е щатен корепетитор към катедра“ Музикален фолклор“.

Концертна дейност

 • Реализира концерт за клавесин с лекторска част. През същата година участва в концерт с три пиана - гр. Пловдив;
 • Участва във VIII-о Музикално матине в книжарница „Хеликон” с програма за четири ръце. Матинето е реализирано с цел набиране средства за пиано конкурса „Шуман - Брамс”, гр. Пловдив;
 • Реализира концерт „Романтична Финландска музика” със солист Киммо Турунен - /тенор/, Финландия;
 • Участва като органист в:
  Концерт на Студентски камерен оркестър и Академичен смесен камерен хор „Гаудеамус” - АМТИИ, гр. Пловдив;
  Концерт Творби от български композитори;
  Хорова музика с орган в изпълнение на хор „ Детска китка“.
 • Участие в Концерт-среща с композитора Красимир Кюркчийски послучай 70 –годишнината от рождението му  с поместена статия в списание „Музикални хоризонти“ брой 9, 2006 г. от гл. ас. д-р Красимира Филева;
 • Гост солист на Симфоничен оркестър,гр.Хасково;
 • участие в тържествата по случай 40 годишнината на АМТИИ.

От 2006г. осъществява редица концерти като акомпанятор на хорови състави, различни  инструменталисти и оперни певци в България и чужбина( Гърция, Турция, Германия, Холандия, Белгия, Испания, Босна и Херцеговина, Словения и Русия).

Награди

 • Втора награда в Конкурс за написване на училищна песен, гр. Пловдив;
 • Поощрителна награда във Втори национален клавирен конкурс „Шуман  Брамс” с международно участие, проведен в гр. Пловдив;
 • Първа награда, както и специална награда за най-добро изпълнение на френска музика във Втори университетски конкурс за певци и инструменталисти, гр. София;
 • Трета награда в Шести международен конкурс за изпълнение на френска музика, гр. Пловдив;
 • Поощрение във Втори национален клавирен конкурс с международно участие Шуман-Брамс, гр. Пловдив;
 • Първа награда в IV Академичен конкурс за изпълнение на творби от Йохан Себастиан Бах, гр. Пловдив;
 • Поощрителна награда във Втори национален конкурс за френска музика, гр. Пловдив;
 • Втора награда за най-добро изпълнение на предкласическа пиеса и два виртуозни етюда на Конкурс, гр. Пловдив;
 • Грамота от Съюзът на българските музикални и танцови дейци за участие в семинара, организиран от Сдружение „Акомпанятори“ на тема: „За някои аспекти в акомпанимента на инструментални и вокални произведения, композирани в оригинал със съпровод на оркестър (клавирни извлечения на пиеси, песни, концерти и арии)“;
 • Сертификат за участие в международна научна конференция  „Национални култури и европейска идентичност" във фестивала „Евроарт“ - Благоевград, на тема „Й.С. Бах – Френски сюити за клавир. Строеж, стилови и изпълнителски особености";
 • Сертификат за участие в Международната научна конференция "Европа като културно пространство" във фестивала "Евроарт" - Благоевград, на тема "Етюдите Паганини-Лист – школа за инструментален виртуозитет. Етюд  N 6  a moll ."

За контакт:

тел.: 0889 768 025

e-mail: n.petrova66@abv.bg