Стефан Йорданов, Stefan Yordanov

гл. ас. д-р СТЕФАН ЙОРДАНОВ

Катедра "Хореография"

 

Преподава по:

 • „Обработка на български народни танци“;
 • „Образци на българската народна хореография“;
 • „Български народни танци“.

Изпълнителската дейност на гл.ас.д-р Стефан Йорданов датира от 1990г. Като танцьор преминава през различни детско-юношески танцови състави, професионални формации и професионални ансамбли. В момента работи като:

 • художествен ръководител на АБНТ „Гео Милев“ Пловдив;
 • ансамбъл „Медик“ към МУ Пловдив;
 • „Щатен танцов състав“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и също така е хореограф на „Академичен фолклорен ансамбъл“ при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив;
 • детски танцов състав „Брациговче“ град Брацигово;
 • танцов състав „Герене“ село Белозем;
 • и други танцови формации и клубове за народни хора.

Педагогическата практика на гл. ас. д-р Стефан Йорданов датира от 2010г. до настоящия момент като преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ - Пловдив.

Научно-изследователска дейност

Докторат на тема: „Обработката на българските народни танци като основа за сценичното им претворяване”.

Публикации

 1. „Реквизита и неговото място в българския народен танц” - статия публикувана в списание „Музикални хоризонти”. Издание на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Година XLVIII, брой 6, 2014. ISSN 1310-0076. Статията е поместена на страници 23 и 24;
 2. „Историческата възстановка в Перущица, представена като музикално-театрален спектакъл” – доклад публикуван в Сборник „Пролетни научни четения 2016“, Пловдив, издателство, „Макрос“ стр.130-134, ISSN13-14-7005;
 3. „За сценичното претворяване на българските народни танци и концерт-спектакъла „Лебедово хоро“– доклад публикуван в Сборник „Пролетни научни четения 2016“, Пловдив, издателство „Макрос“ стр.143-148, ISSN13-14-7005.

Като хореограф – режисьор гл. ас. д-р Стефан Йорданов е създател на спектаклите:

 • „Лебедово хоро“;
 • „Вълшебството на коледа“;
 • „Сърцето и душата на българина във фолклорния танц“;
 • „Опиянението, страданието и мечтата на Перущица“;
 • „Памет за Перущица“;
 • „Будна Перущица“.

Автор е на дивертисментни танци за детски танцови състави, самодейни и професионални ансамбли, три големи сюити – „Тракийска сюита“, „Добруджанска сюита“ и „Шопска сюита“, камерни танци, тематични и сюжетни танци както и съавторство в различни постановки и спектакли, консултант в кино прожекциии и автор на танци в театрални постановки.

Награди

С „Академичен фолклорен ансамбъл“ при АМТИИ – Пловдив

 • Първа награда за ансамбъл в международен фестивал в с. Струмяни, Сандански 2008 г.;
 • Първа награда за ансамбъл в международен фолклорен фестивал в гр. Агридженто, о. Сицилия, Италия 2009г.

С АБНТ „Гео Милев”

 • Първа награда на общински преглед на сценичното любителско творчество Пловдив 2011 г.

Участва като член на жури в различни престижни фолклорни фестивали и конкурси в страната. Изнася редица концерти с колективите, които ръководи за да презентира българския музикално-танцов фолклор в България и чужбина.

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0887 610 606

e-mail: stefan.yordanov.yordanov@abv.bg