Светла Станилова, Svetla Stanilova

проф. д-р СВЕТЛА СТАНИЛОВА

Катедра "Музикален фолклор"

 

Преподава по:

 • Народно пеене;
 • Методика на обучението по народно пеене;
 • Постановка на глас;
 • Педагогическа практика по народно пеене;
 • Обучение на чуждестранни студенти.

Проф. д-р Светла Калудова-Станилова е родена в Асеновград. Наследила таланта на своя баща тя от малка е на изпълнителската сцена. Възпитаничка е на НУМТИ "Добрин Петков" в Пловдив. През 1980г. завършва АМТИИ с две специалности: "Народни инструменти и народно пеене" и "Музикална педагогика" със следдипломна квалификация. Учи народно пеене в класа на проф. Ас. Диамандиев и проф. А. Кушлева. Има записи в БНР и БНТ.

Днес тя е професор по народно пеене и дирижиране на народен хор в АМТИИ - Пловдив. През 2004 г. защитава дисертация на тема: "Вокално-изпълнителските способности на народния певец - формиране и развитие" и получава образователната и научна степен "Доктор по Музикознание и музикално изкуство", през 2006 г.защитава конкурс за доцент, а през 2013 г. за професор.

От 2000 г. до днес активно участва в организиране и провеждане на учебния процес в АМТИИ: автор е на редица учебни програми по водещи дисциплини, преподава в специалностите: "Изпълнителско изкуство - фолклор", "Дирижиране на народни състави", "Педагогика на обучението по музика" и "Департамент за следдипломна квалификация".

От работата й като вокален педагог и диригент в АМТИИ са се дипломирали голям брой студенти в ОКС „бакалавър” и „магистър” и други, защитили НОС „доктор”. Голяма част от нейните възпитаници са изявени изпълнители, вокални педагози и диригенти. Тя ежегодно провежда Майсторски класове и Лятно училище по народно пеене за българи и чужденци. В класа й по народно пеене са се дипломирали много студенти от САЩ, Австралия, Дания, Швеция, Македония, Финландия, Гърция, Нова Зеландия, Словения и др.

В периода 2008-2011 г. проф. д-р Станилова заема длъжността ръководител на катедра "Музикален фолклор", а от 2012-2016 г. е декан на факултет "Музикален фолклор и хореография". Дейността й има и високо обществено признание: Член е на СБМТД; на секция "Музиколози" към СБК; член на Съюза на учените в България; ежегодно участва в жури на Национални и Международни конкурси за фолклорни изкуства.

Автор е на:

 • сборник "30 песни за народен хор" (1997);
 • монография "Живот и песен" (2002);
 • теренно изследване "За традиционното народо-песенно изпълнителство" (2006);
 • монографическо изследване "Огреяло ясно слънце" (2006);
 • монография "Непресъхващ извор с. Тополидол – Пазарджишко" (2009);
 • сборник "Солови народни песни с клавирен съпровод" (2009);
 • "Методика на обучението по народно пеене" (2011);
 • "Вокалното изкуство в Родопите-традиция и съвременност" (2012), носител на наградата: „Книга на годината, 2013г. от секция Музиколози към СБК”;
 • сборник "Популярни родопски песни" (2015);
 • множество научни публикации в специализирани издания, рецензии на научни трудове и дисертации.

Художественотворческа дейност:

 • Хормайстор на Академичен народен хор в периода1980-1997г.;
 • Участие като диригент в издаден CD „Айшинка” с песни от Иван Спасов;
 • Участие като солист в CD „Майстори на българския фолклор”бр. 1, 2-3;
 • Диригент на хора при ФА "Тракия" 1997 -2000 г.;
 • Диригент на ФФ „Филипополи” (1980-2010г.).

Носител е на следните лични награди:

 • Почетен знак на град Пловдив (по случай 30 г. творческа дейност);
 • Награда „Кристално огърлие” на СБМТД за изключителен принос в развитието на българската музикална култура;
 • Златна лира на СБМТД (по случай 30 г. творческа дейност);
 • Златен медал като диригент на хор;
 • Диплом за високи постижения във вокалната педагогика – Международен конкурс "Фолклор без граници"- Добрич;
 • Награда на Ректора - за активно участие в провеждането на учебния процес в АМТИИ'2007 и 2014г.;
 • Номинация за "Кристална лира" на СМТД;
 • Грамота за принос в развитието на Академичен народен хор "30 години АНХ";
 • Почетна грамота от БНР - програма "Хоризонт" и "конкурс Рано в неделя" за високи постижения като вокален педагог;
 • Диплом за високи постижения като вокален педагог от "Национален конкурс Дико Илиев-Враца";
 • Грамота за съществен принос в XXV-ти Национален фолклорен фестивал „Янко Петров“ Гълъбово;
 • НУМТИ „Добрин Петков” Пловдив удостоява проф. д-р Светла Станилова с „Плакет за дългогодишна педагогическа дейност и творческа отдаденост на музикалното изкуство”;
 • Почетна грамота за принос в съхранението и популяризирането на българския фолклор, Стара Загора;
 • Името й и биографични данни са включени в Личностна енциклопедия „Изявени пловдивчани”. изд. „Талант“ Пловдив;
 • Името й и биографични данни са включени в книгата „Кой, кой е в българската народна музика” на Николай Чапански и др.

Публикации

 1. "Народопесенният изпълнителски стил и обработките за народен хор от Филип Кутев" - Годишник на АМТИИ - Пловдив, 1995г.
 2. "Иван Спасов и песните му за народен хор", Годишник на АМТИИ, 1999г.
 3. "Всеотдайно към фолклора" Сп. "Музикални хоризонти", кн. 10, 2000г.
 4. "Народопесенната педагогическа школа у нас" - Годишник на АМТИИ – Пловдив, 2001г.
 5. "За работата върху артикулацията и дикцията в обучението по народно пеене" Сп. "Музикални хоризонти", кн. 5, 2003г.
 6. "Формиране на вокално-изпълнителските навици на народния певец", изд. в Сборник доклади от национална конференция, София, 2004г.
 7. "Бъди жив и здрав, учителю! Професор Асен Диамандиев на 90г.", Сп. "Музикални хоризонти", кн. 9, 2005г.
 8. "За стила в музикално-фолклорното изпълнителство", Годишник на ТУ – София, Педагогически колеж "Св. Иван Рилски" - Дупница, 2005 г.
 9. "Северняшката безмензурна песен като феномен", Сп. "Музикални хоризонти", кн. 1, 2006г.
 10. "Жанрова характеристика на певческото звукообразуване", Годишник на АМТИИ, 2008г.
 11. "За стила в музикално-фолклорното изпълнителство" Годишник на АМТИИ, 2008 г.
 12. "Ролята на вокалния педагог в обучението по народно пеене", Юбилеен годишник на АМТИИ, 2009 г.
 13. "Уроците на моя учител" – кръгла маса "Проф. Асен Диамандиев – педагогът и композитирът", АМТИИ, 2010 г.
 14. Отзив за книгата "Стойно ми, малай моме" на Светла Цветкова, изд. "ТИП-ТОП ПРЕС", 2012.
 15. Рецензия за сборника "Сън сънувах" – II-ра част на Стоян Пауров, АМТИИ 2012г.
 16. Рецензия за сборника "Песни от Добричко" на Петър Крумов.
 17. "Всеотдайно към фолклора на Добруджа" в "Музикални хоризонти" за 80 г. П. Крумов, бр. 7/2014 г.
 18. "Творец с изключителен принос за българската музика", Студии, статии, интервюта, Пловдив, 2014 г.
 19. Рецензия за сборника на Красимир Кондов " Песни за народен хор и камерни вокални ансамбли", 2015 г.
 20. „За Пиринския край и песните „на високо” в селата Долен и Сатовча”, сп. „Родопи”, 2018г.

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0888 510735

e-mail: svetla_stanilova@abv.bg