Сюзанна Арутюнян-Василевска, Syuzanna Arutyunyan-Vasievska, снимка Георги Вачев, photo Georgi Vachev

ас. д-р СЮЗАННА АРУТЮНЯН-ВАСИЛЕВСКА

Катедра "Хореография"

 

Преподава по:

  • „Арт мениджмънт";
  • „Маркетинг и творческа дейност";
  • „Реклама и изкуства".

Доц. д-р Сюзанна Арутюнян-Василевска е родена на 09.10.1981г. в Ереван, Армения.

Завършва НУМТИ „Добрин Петков" гр. Пловдив  с пиано. Следва в Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство (АМТИИ) – гр. Пловдив, където получава бакалавърската си степен по специалност „Педагогика на обучението по музика". Завършва магистратура по „Арт мениджмънт" в същия университет, а през 2012 година получава научна степен „Доктор" по „Маркетинг на музикално-сценичните изкуства". През 2018 придобива академична длъжност „Доцент" по специалност „Артмениджмънт и маркетинг в изкуството" отново в АМТИИ.

От 2006 година е маркетинг мениджър на Драматичен театър – Пловдив. Също от  2006 година до днес преподава на магистри в АМТИИ – гр. Пловдив.

Вече повече от 10 години е мениджър на Камен Донев.

Снимката е на фотографа Георги Вачев.

 

За контакт:

тел.:

e-mail: