Тодор Киров, Todor Kirov

проф. д-р ТОДОР КИРОВ

Декан на факултет "Музикален фолклор и хореография"

Катедра "Музикален фолклор"

 

Преподава по:

 • Гъдулка;
 • Методика на струнните народни инструменти;
 • Педагогическа практика по гъдулка;
 • Народен оркестър.

Изпълнителската дейност на проф. д-р Тодор Киров датира от 1964г. Като инструменталист преминава през различни музикални състави и престижни ансамбли. Работил е като художествен ръководител на редица фолклорни състави.

С педагогическа работа проф. д-р Тодор Киров се занимава от 1972г. - бил  е преподавател в ДМШ и СМУ , а от 1976г. до сега е преподавател в АМТИИ - Пловдив. Той е в основата на професионалното обучение по гъдулка в България. По време на многогодишния си педагогически стаж е подготвил над 600 млади изпълнители и преподаватели, голяма част от които са изявени имена във фолклорното изкуство.

Проф. д-р Тодор Киров е издал значителна по обем научна, инструктивна, художествена, етюдна и техническа литература по гъдулка и струнни народни инструменти. Не по ­малка е дейността му в областта на публицистиката - има редица монографии, публикации, доклади и научно - теоретични разработки. Събрал и дешифрирал е огромен по количество звуков материал, чрез който учебният процес и развитието на гъдуларското изкуство са обезпечени за години напред.

Автор е на:

Научни трудове

 1. ”Еволюция на гъдулката и гъдулковото изпълнителство в България” (1999г.);
 2. ”Гъдуларството в Добруджа 1 - Малката гъдулка на Добруджа” (2003г.);
 3. ”Гъдуларството в Добруджа 2 - Инструменталната народна музика, изпълнявана на малка добруджанска гъдулка” (2007г.);
 4. ”Основи на обучението по гъдулка” (2005г.);
 5. „Обща методика по струнни народни инструменти” (2009г.).

Учебно - методична литература

 1. “Школа за гъдулка” (1994г.);
 2. “Пиеси за гъдулка” (1991г.);
 3. “Пиеси за гъдулка със съпровод на пиано” (1988г.);
 4. ”Пиеси от популярни изпълнители на гъдулка” (2006г.);
 5. ”Пиеси за гъдулка и пиано I, II и III част” (2006-2007г.);
 6. ”Български музикален фолклор представен от Тодор Киров I, II и III част” (2003-2005г.);
 7. “Етюди за гъдулка I и II част” (1984 и 1986г.);
 8. “Технически упражнения за гъдулка” (1989г.);
 9. “Гами и технически упражнения I и II част” (1983 и 1987г.);
 10. “Автентични мелодии за народни инструменти” (1988г.);
 11. “Етюди за тамбура” (1991г.).

Монографични книги

 1. ”С песните и спомените за Мита Стойчева” (2006г.);
 2. ”Именити гъдулари – Янко Петров” (2009г.);
 3. ”Именити гъдулари – Димитър Лавчев” (2009г.).

Публицистика

 1. "Нови моменти в обучението на струнни народни инструменти" (1983г.);
 2. "За някои проблеми на обучението по гъдулка" (1985г.);
 3. "Традиции и нови моменти в обучението по струнни народни инструменти" (1989г.);
 4. "За мястото на българските музикални инструменти в общообразователното училище и техния принос за изграждане на учителя по музика" (1992г.);
 5. “Свирачът на малка добруджанска гъдулка Жеко Иванов Атанасов от с. Росеново, Толбухинско” (1993г.);
 6. “Някои исторически сведения за струнните лъкови народни инструменти в България” (1994г.);
 7. “Свирачите на малка добруджанска гъдулка Иван Недев Панев и Кольо Костадинов Иванов” (1995г.);
 8. “За населението и музикалните инструменти в Добруджа” (2001г.);
 9. “Постижения в проучването на българските народни инструменти, народната инструментална музика и гъдулката в България” (2006г.);
 10. ”Народно – инструменталното изпълнителство и обучение в България” (2009г.);
 11. ”Добруджанските информатори разказват” (2009г.).

Като изпълнител проф. д-р Тодор Киров има издадени два компакт­диска с наименование “Bulgarian Folk Musik presented by Todor Kirov - №1 и №2”. Автор е на пиеси и обработки за гъдулка, народни инструменти, камерни народни състави, народен оркестър и др. Комплектувал е поредица от 10 броя CD със записи на популярни изпълнители на гъдулка за нуждите на учебния процес в АМТИИ.

Участва като председател и член на жури в различни престижни фолклорни фестивали и конкурси. Изнася лекции и презентира български музикален фолклор в България, Европа и САЩ.

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0885 218 747

e-mail:
kirovtodor@abv.bg
kirovtodor@artacademyplovdiv.com