Владимир Владимиров, Vladimir Vladimirov

доц. д-р ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ

Ръководител катедра "Музикален фолклор"

 

Преподава по:

  • Тамбура;
  • Педагогическа практика по тамбура;
  • Академичен народен оркестър.

доц. д-р Владимир Владимиров е роден през 1975г. в гр. Стара Загора. Началните стъпки в музиката и първите му концертни изяви сa с ДФА "Загорче" гр. Стара Загора. През 1994 г. завършва СМУ "Филип Кутев" гр. Котел с инструмент "тамбура", а през 1998 г. се дипломира като бакалавър /изпълнител и диригент/ в АМТИИ – Пловдив. През 1999г. придобива професионална квалификация "Педагогика на обучението по музика". През 2002г. се дипломира като магистър в специалност Дирижиране на народни състави в АМТИИ – Пловдив, а 2014г. придобива образователна и научна степен "доктор", защитавайки дисертация на тема "Модерната българска тамбура – поява, влияния и качества".

В периода 1996-2003г. е оркестрант в Щатен народен оркестър при АМТИИ. От 2002г. е хоноруван преподавател, а от 2004г. – редовен асистент по тамбура в АМТИИ. От 2005г. е диригент на Академичен народен оркестър, с който има повече от 60 концерта у нас и в чужбина. Десет поредни години е обучител в Международен летен фолклорен семинар – Пловдив. Лектор в НФС "Мост между поколенията" 2010 и 2014г. и в "Music Rila Exchange" 2015г. От октомври 2015г. заема академичната длъжност "доцент" по "Тамбура и методика на преподаването й" в АМТИИ.

От 2001г.. до 2013г. е тамбурист в съпровождащата инструментална група към Вокален ансамбъл "Мистерията на българските гласове", с който има повече от 80 концерта у нас и зад граница. От 2013г. е част от музикалните проекти Folk Five+ и Vladimir Vladimirov & Sofia Högstadius. Журирал е на фолклорните конкурси "Орфеево изворче", "Съева дупка" и "Напеви от Северозападна България", "Граматиково пее", "Орфееви таланти". Работи активно в областта на обработения фолклор. Има изяви като гост–диригент и записи като солист и автор на музика с Оркестъра за народна музика към БНР през 2009 и 2010г.

По-важни публикации:

  1. Владимиров, В. Пиеси за тамбура и пиано, АМТИИ, 2005;
  2. Бураджиев, К., Вл. Владимиров, Методика на обучението по тамбура, АМТИИ, 2005;
  3. Владимиров, В. Пиеси за тамбура и пиано, II  част (+CD), АМТИИ, 2011;
  4. Владимиров, В. Солови пиеси и етюди за тамбура, АМТИИ –  Пловдив, 2015;
  5. Владимиров, В. Тамбурата – пътеки към изпълнителското майсторство, АМТИИ – Пловдив, 2015.

Има издадени CD-та с Инструментален квинтет при АМТИИ /2004/ и с Академичен народен оркестър /2009/. Участва като изпълнител в записите на музиката на НФА "Българе", CD "Тракийско злато" на Дарина Славчева, CD "Каба каба даалии и Кристина Енгерова", оркестър "Детелини", оркестър "Лира", в много музикални телевизионни предавания и видео-клипове.

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0896 750 026

e-mail: vlado_i_bg@yahoo.com