Зоя Микова, Zoya Mikova

гл. ас. д-р ЗОЯ МИКОВА

Катедра "Музикален фолклор"

 

Преподава по:

  • Музикален фолклор;
  • История на народното изпълнителско изкуство;
  • Събиране и дешифриране на музикален фолколор;
  • Българска народна музика;
  • Българска етнография;
  • Теория на музиката;
  • Теория на музикалните елементи.

Зоя Микова е родена на 28.ХI.1977 г., в гр. Плевен. Наследила музикалността на дядо си, още от най-ранна детска възраст започва занимания по акордеон, солфеж и пиано. До 1989 г. живее със семейството си в с. Милковица, Плевенско. През същата година семейството се преселва в гр.Пазарджик, за да могат двете със сестра й Женя да получат музикалното си образование.

През 1996 г. завършва СМУ, с.Широка лъка и е приета за студентка в АМТИИ - гр. Пловдив, със специалности “Ръководство на народни състави” и “Изпълнителско изкуство”. Година по-късно е приета в първия клас на специалност “Етномузикознание”.

През 1997-99г. изучава и преквалификация в специалност “Ръководители на танцови състави”.
Изучава народно пеене в класа на проф.А. Кушлева, композиция -  проф. Н.Стойков, дирижиране – доц.И.Делерадев и проф.М.Василев.

През 1999 г. участва в първия конкурс по композиция, организиран от Фондация “Иван Спасов” и получава поощрение за хоровата си песен “Тъкала ми е Грозданка”.

През 2000 г. завършва бакълаварската си степен в АМТИИ, а през 2001 г. магистърската. През същата година завършва задочно и следдипломна преквалификация в специалност “Педагогика на обучението по музика”.
Една година работи като хоноруван преподавател по народно пеене към АМТИИ, а  от 2000 г. в частна школа.

През 2003 г. започва работа като хоноруван преподавател по музикален фолклор. От 2010, след конкурс е назначена като асистент по същата дисциплина.

Работи с чуждестранните студенти по програмите Еразъм и Фулбрайт в дисциплините Музикален фолклор и Българска народна музика.

Участва със статии в научните четения и  Годишника на АМТИИ.

С участието на студенти от различни специалности и курсове и с помощтта на преподаватели от други катедри, шест поредни години  организираме Изложба Мартеница и Ревю – концерти с автентични българскип костюми от цялата страна.

През октомври 2015 получава научна степен "доктор" след успешно положена защита на дисертационен труд с тема "Традиционни практики и музика на етническите общности в град Пловдив".

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: