Елена Кантарева-Дечева, Elena Kantareva-Decheva

доц. ЕЛЕНА КАНТАРЕВА-ДЕЧЕВА

Катедра "Изящни изкуства"

 

Преподавател по:

 • Технология и техника на живописта;
 • Иконопис;
 • Стенопис;
 • Композиция;
 • Цветен етюд;
 • Консервация и реставрация.

Академична длъжност:

  доцент

Основни изследователски интереси в областта на:

 • Консервация и реставрация;
 • Опазване на културно наследство;
 • Църковни изкуства;
 • Технология и техника на живописта.

Преподавателски интереси в областта на:

 • Технология и техника на живописта;
 • Иконопис;
 • Стенопис;
 • Композиция;
 • Цветен етюд;
 • Консервация и реставрация.

Образование:

НХА, магистър специалност Консервация и реставрация | (1989 г.)

Членство в организации:

 • СБХ секция “Реставрация”;
 • Асоциация на реставраторите в България;
 • Международен комитет за консервация на мозайки (ICCM);
 • Международен институт за консервация на произведения на изкуството – Лондон (IIC).

Участие в национални и международни проекти:

 • 2015 до днес - Проектиране, ръководство и изпълнение на реставрацията на подови мозайки от обект Епископска базилика на Филипопол по проект за Консервация, реставрация, експониране и социализация на Епископска базилика на Филипопол финансиран от фондация Америка за България и Община Пловдив.;
 • 2011 - 2014 - Ръководство, проектиране и изпълнение на Консервация и реставрация на мозайки в проект на Министерство на културата за Консервация, реставрация и експониране на археологически обект Малка Базилика – Пловдив финасиран от фондация Америка за България и Община Пловдив.

  ;
 • 2009 - Ръководство и участие в проект организиран от СНЦ „Български културни следи” и Община Пловдив на тема „Насърчаване поддържането на културно-исторически и природни обекти чрез обучение и интерпретация”;
 • 2008 – 2009 - Реализиране на съвместен проект между Община Пловдив и СНЦ Български културни следи за инсталиране на културно-исторически пешеходни маршрути – Пловдив;
 • 2007 - Организиране и участие в съвместен проект с Центъра за художествена консервация в Уилямстаун, САЩ на тема “Планиране интерпретиренето на обекти паметници на културата” проведен в Национален парк “Кейп Код” и фондация “Фрийдъм Трейл” Бостън, САЩ;
 • 2005 - Участие в реализацията на съвместен проект с Центъра за Художествена Консервация в Уилямстаун, САЩ за създаването на План за управление на археологически обект „Еирене” Пловдив, чрез посещение на паметници от световно значение на територията на САЩ и обмяна на опит по тази тема с водещтите им специалисти в тази област.;
 • 2003 - 2004 - Спечелен проект от Посланическия фонд   на Държавния Департамент  на САЩ за консервацията,  реставрацията и експонирането  на антична  перистилна  жилищна сграда с подови  мозайки от 5-6 в от Филипопол. Ръководител на консервационно-реставрационните дейности.

 

По-важни публикации:

 • The Small Basilica Project. Conservation and Display of the Mosaic Floor. Elena Kantareva-Decheva, Proceedings of the XII Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM);
 • “Подови мозайки от античния Филипопол- проблеми и състояние” Списание „Проблеми на изкуството” 3/2013г., стр. 13-16;
 • Site Management Planning: Eirene Archaeological Site, Plovdiv, Bulgaria. Cynthia Luk,Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Proceedings of the XIth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM);
 • Conservation and Restoration of EIPHNH Peristyle Building with Mosaic Floors dated from 4th-5th century AD from Ancient Philippopolis (Plovdiv), Bulgaria Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk, Proceedings of the Xth Conference of the International Committee for the Conservation of Mosaics (ICCM), Palermo 2014, 471 – 481.;
 • „Археологически обекти с подови мозайки от Античен Филипопол(Пловдив, България) – проблеми и състояние”, Годишник на АМТИИ;
 • “Archaeological Sites with Mosaic Floors from Ancient Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria – Problems and Condition” Elena Kantareva-Decheva, Mina Bospachieva, Cynthia Luk,Vol 1, Proceedings of the Regional Conference held in Kladovo, Serbia from 23-27 October, 2006, Belgrade 2007, 227 – 232.;
 • “Изкуството на иконописта”, списание “Пламък”, бр. 3-4, 2007 г., стр. 52 – 60.;
 • “Нови консервационно-реставрационни техники и материали, използавни в Съединените Американски Щати”, Годишник на Археологически музей Пловдив, том Х, 2001 г., Пловдив, стр. 150 – 158.

По-важни творчески изяви

 • 2015-2016 - Проектиране и изпълнение на икони и реставрация на иконостаса на храм „Свети пророк Илия” в с. Синапово.;
 • 2014 - Проектиране и изпълнение на икони за иконостаса на храм „Свети Архангел Михаил” гр. Асеновград;
 • 2011 - 2012 - Проектиране и изписване на 386 кв.м. стенописи за храм „Свети Георги Победоносец’ кв. Панчарево, София в колектив с доц. Дечко Дечев.;
 • 2009 - Проектиране и изписване на 25 броя икони за Иконостаса на храм „Св. Георги” кв. Панчарево, София в колектив с доц. Дечко Дечев.;
 • 2009 - 2013 - Участие в Първо, второ, трето и четвърто биенале на Църковните изкуства Велико Търново 2009 г.; 2011; 2013 и 2015 г.;
 • 2003 - 2008 - Изписване на стенописи в апсидата и купола на храм “Успение на пресвета Богородица” в КК Пампорово в съавторство с доц. Дечко Дечев;
 • 2005 - 2006 - Изписване на 40 броя авторски икони за иконостаса на катедрален храм “Свети Висарион Смоленски” в Смолян;
 • 2003 - Изписване на стенописи в параклис “Свети Пантелеймон” в МБАЛ “Св. Пантелеймон” Пловдив;
 • 2002 - Изписване на стенописи в параклис “Света преп. Петка” в гр. Рила;
 • 2001 - Изписване на две авторски икони на Св. апостол Ерм и 37 Пловдивски мъченици за църквите “Св. Марина” и “Св. Св. Константин и Елена” Пловдив;
 • 1998 - 2001 - Изписване на иконите от Царския ред и проскинетарии в храм “Успение Богородично” в КК Пампорово.

Обществена дейност:

 • 2007 до днес - Председател на УС на Сдружение с нестопанска цел Български културни следи;
 • 2008 - Представяне на проект Културно-исторически маршрути Пловдив на ежегодния форум на Европейския съюз Дни на отворените врати, проведен от 6 до 9 октомври 2008 г в Брюксел.

 

За контакт:

тел.:

e-mail: ekantareva@yahoo.com