Галина Лардева, Galina Lardeva

проф. д-р ГАЛИНА ЛАРДЕВА-МИНКОВА

Заместник ректор по научноизследователска и художественотворческа дейност

Катедра "Изящни изкуства"

 

Преподавател по:

  История и Теория на изкуството.

Академична длъжност:

  професор

Научна степен:

  доктор

Основни изследователски интереси в областта на:

 • съвременно изкуство;
 • науки за визуалните образи;
 • автопоезис.

Преподавателски интереси в областта на:

 • изкуство на ХХ век;
 • съвременно изкуство;
 • изкуствознание и кураторска практика.

Образование:

 • НХА, магистър специалност Изкуствознание (1996).

Специализации:

 • 1999 – Маркетинг и управление на културата” по програма “Фар” към Министерство на културата;
 • 2014– Cité internationale des Arts, Париж;
 • 2010/2011- Свободен университет, Берлин при проф. Клаус Крюгер (DAAD стипендия). Тема на изследването: „Исторически следи в мисленето за визуалния образ”

Членство в организации:

  СБХ и СБЖ.

Куратор на национални и международни проекти:

 • 2016 (септември) – Огледало. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2015 (септември) – Ан пасан. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2014 (септември) – Отстранени системи. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2013 (септември) – Форсиране на избора. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 2008 (септември) – Концепции за образа. Национални есенни изложби Пловдив (в съавторство с Красимир Линков);
 • 2006 (ноември-декември) – Затворени портрети. Проект в рамките на Национална младежка изложба, СБХ, София;
 • 2000 (октомври) – Hold your breath. Съвместен българо-канадски проект на Център за съвременни изкуства (към ГХГ) – Пловдив и BLUNT (Канада). Лекция за съвременното българско изкуство в университета “Конкордия” – Монреал;
 • 2000 (септември) – Визия/Звук. Национални есенни изложби Пловдив;
 • 1999 (май) – Алтернативните галерии на 90-те. Център за съвременни изкуства баня "Старинна" Пловдив.

Награди:

 • 2010 – Награда Пловдив за книгата "Изкуство на прехода";
 • 2009 – Награда Южна пролет, Хасково, в раздел "Хуманитаристика", за книгата "Изкуство на прехода";
 • 2000 – Награда за кураторския проект "Четири състояния". Национална младежка изложба София, Съюз на българските художници.

По-важни публикации:

А) Монографии

 • Художественото произведение като автопоетическа система. П.: Жанет-45, 2017;
 • Изкуство на прехода. П.: Жанет-45, 2008.

Б) Статии

 • Автопоезис – основания на едно понятие, В: сп. Проблеми на изкуството, бр. 3, 2016, с. 3-11;
 • Автобиографизъм и автопоезис в творчеството на Мартин Кипенбергер, В: Изкуствоведски четения 2013. Институт за изследване на изкуствата (БАН), 2013, с. 561-569;
 • Visualisierungen des Umbruchs. Strategien und Semantiken von Bildern zum Ende der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Hrsg. von Ana Karaminova und Martin Jung. Frankfurt am M. u.a.: Peter-Lang-Verlag, 2012, S. 89-102.
  Бодрияр и фотографията, В: Пролетни научни четения. Сборник. П.: АМТИИ, с. 189-194;
 • Modern Bulgarian painting: contemporary rebuses, In: RES. Art of world/ world art, Nr. 2, May 2008, рр. 94-99;
 • Неконвенционалните форми и проблемът “традиция” в българската изкуствоведска практика от края на 80-те и началото на 90-те години”, В: Изкуство и контекст. Текстове от Трета младежка конференция (октомври 2006), София, 2008, с. 129-144.

Експертни активности:

 • 2016-2017 – външен експерт в журито по Отворената покана за нови проекти и по апликационната книга на програмата на ОФ "Пловдив 2019";
 • 2014 – член на работната група "Образование" за изготвяне на културна стратегия за развитие на Пловдив;
 • от 2013 – артистичен директор на Национални есенни изложби в Пловдив;
 • от 2011 – водещ програмата "Визуални изкуства на ХХ век" в Модерна академия по изкуствата, Пловдив;
 • 2014 (1-6 декември) – Жури на ХХІ фестивал на българското документално и анимационно кино „Златен ритон”.

 

За контакт:

тел.:

e-mail: galina.lardeva@artacademyplovdiv.com