Григор Григоров, Grigor Grigorov

ст. преп. ГРИГОР ГРИГОРОВ

Катедра "Изящни изкуства"

 

Преподавател по:

  • Графика;
  • Композиция;
  • Приложна фотография;
  • Графичен дизайн;
  • Шрифт.

 

 

Образование:

  • бакалавър Графичен дизайн и фотография, АМТИИ (2011);
  • магистър Графика АМТИИ (2013).

Член на СБХ секция Приложна графика.

Работи в областта на графиката,графичния дизайн и фоторафията.

Има участия в колективни,национални и международни изложби и проекти.

Награда на издателство „Септември“1987.

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: grigor_grigoroff@abv.bg