Венета Атанасова, Veneta Atanasova

ас. ВЕНЕТА АТАНАСОВА

Катедра "Приложни изкуства"

 

Преподавател по:

 • Компютърни програми;
 • Издателски програми и предпечатна подготовка;
 • Предпечатна подготовка и типография.

Академична длъжност

  Асистент

Основни изследователски интереси в областта на:

 • концептуалната фотография;
 • живописта;
 • илюстрацията;
 • графичния дизайн;
 • книжното оформление.

Преподавателски интереси в областта на

 • графичния дизайн;
 • съвременните фотографски тенденции;
 • издателските програми.

Образование:

 • Магистър Фотография, (2016), АМТИИ - Пловдив;
 • Бакалавър Графичен дизайн и фотография, (2015), АМТИИ - Пловдив.

Участие в национални и международни проекти:

 • Belgrade Photo Month Portfolio Review (2016);
 • II Международен студентски конкурс за плакат - Design for Peace, Skopje 2014 (2015);
 • Изложба Плакат в Тюменска Художествена академия, Русия (2012).

Награди:

 • 2016 - Награда Пловдив за Катедра „Приложни изкуства“ на АМТИИ за  фотографска изложба на дипломанти от специалност „Графичен дизайн и фотография“ випуск 2015;

  2015 - Финалист в Международен студентски конкурс за плакат – Skopje Poster, „Design for Peace“;

  2011 - Стипендия Ромфея за млад творец, награда за живопис.

За контакт:

тел.:

e-mail: veniatanassova@gmail.com