Катедра "Дизайн"

Катедра "Дизайн" е създадена по решение на Академичен съвет на 29.05.2020 г., протокол №3.