Катедра "Пиано и акордеон"

Катедра "Пиано и акордеон" е водеща в обучението на студентите от специалност:

  • Изпълнителско изкуство /Пиано или Акордеон/

Специалност “Изпълнителско изкуство /Пиано или Акордеон/ дава фундаментална подготовка в областта на теорията и историята на музикалното изкуство и приоритетно развива  уменията на студентите като изпълнители. Студентите притежават обстойна информация за съвременните тенденции в музикално-изпълнителското изкуство, умеят да изграждат собствен художествен репертоарен план. Студентите овладяват основни познания в областта на психологията, педагогиката и методиката на преподаване, с което разширяват възможностите си за професионална реализация.

Завършилите получават квалификация “Изпълнител и преподавател по класически инструмент /вид/ ”.

Могат да работят като:

  • Солист, камерен изпълнител или оркестрант /хорист/;
  • Корепетитор;
  • Преподавател в музикална школа, средни музикални училища и висши училища по изкуствата;
  • Артист – изпълнител или педагог на свободна практика.