Катедра "Теория на изкуствата"

Катедра "Теория на изкуствата" е създадена по решение на Академичен съвет на 29.05.2020 г., протокол №3.