Кариерен център

 

Кариерен център при АМТИИ – Пловдив проследява кариерното развитие на завършилите студенти, създава полезни контакти, както с работодатели, така и със специалисти в различни области, помага при подготовка на автобиография, мотивационно писно и други необходими документи при кандидатстване за конкретна позиция.

за контакт:

СТЕФАН КОСТОВ

ул. "Тодор Самодумов" №2, Централна сграда, ет. 3, стая 36
телефон: 032 601 479
е-mail: career@artacademyplovdiv.com

До всички бивши възпитаници на Академия за музикално и танцово изкуство - Пловдив

Скъпи колеги,

продължава изграждането на база данни, с което бихме искали да превърнем сайта на академията в място за контакти с вас.

Където и да сте – в България и по света, очакваме вашите писма, съдържащи координати за връзка: електронна поща ваши интернет адреси или адреси в интернет, съдържащи информация за вас.

Така ще можем да ви информираме за всички по-важни събития в Академията, конкурси, концерти, изложби, научни конференции и др, както и да публикуваме информация за ваши изяви.