Красимира Филева, Krasimira Fileva

доц. д-р КРАСИМИРА ФИЛЕВА

Катедра "Пиано и акордеон"

 

Преподава по:

 • Пиано (задължителен инструмент).

Красимира Филева е завършила Средно музикално училище в Пловдив, след това – Държавна музикална академия „Професор Панчо Владигеров” – София със специалност пиано в класа на проф. Л. Атанасова и А. Куртев и майсторски клас в Бърно – Чехия при проф. К. Яндера.

Преподавала е в Музикалното училище в Стара Загора, СУ Св. Климент Охридски“ - София и АМТИИ – Пловдив. В периода 2001 – 2005 г. преподава Компютърна анимация на студентите от специалност „Сценография” при АМТИИ – Пловдив, а през учебната 2006 – 2007 година – Музикална психология в специалност Педагогика на обучението по музика при АМТИИ.

Защитила е дисертация по темата за ограничаване на сценичния дистрес, с което и бе присъдена научната степен „доктор по психология”. По тази тема през 2012 г. публикува статия в International Journal of Business, Humanities and Technology (орган на Центъра за промотиране на идеи), чийто печатен вариант е издаван в САЩ.

Има 67 концерти и участия с разнообразна програма. Между тях са:

 • участие в концерт със Симфоничния оркестър на ОФД – Пловдив – 1978 г.;
 • тематични и нетематични рецитали;
 • солови участия в България и чужбина – Чехия;
 • участия в камерни състави;
 • записи по БНТ.

Осъществява първи изпълнения в България на „24 прелюда за пиано” от американския композитор Ричард Каминг и цикъла „Лирични прози” за глас и пиано по текст и музика на Клод Дебюси – съвместно с белгийската певица Мария Клейманс.

В репертоара и са включени и много творби от български композитори. На рецитала си „Славянска клавирна музика“ в Атина (1999), наред с произведения на Шопен, Скрябин и Сметана, представи и пиеси на Панчо Владигеров, Любомир Пипков и Виктор Чучков.

Автор е на повече от 160 научни публикации в България и чужбина – Русия, САЩ, Япония, Индия, Украйна, Турция, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония. Публикациите и могат да се подредят в следните тематични групи:

 • произведения за пиано от български композитори (Димитър Ненов, Васил Казанджиев, Иван Спасов, Николай Стойков, Асен Диамандиев, Константин Илиев);
 • психични характеристики на изтъкнати български музиканти (Панчо Владигеров, Иван Спасов, Николай Стойков, Асен Диамандиев, Лили Атанасова) и влияние върху творчеството/изпълнителството им;
 • клавирно-методически теми;
 • музикални способности;
 • клавирната интерпретация и изпълнители;
 • онагледяване на музикална творба с компютърно генериран видеоклип;
 • анализи на учебници по музика за СОУ.

На международната научна конференция „Музикален авангард” в Перм, Русия, изнася доклад на тема: „24 багатели за пиано” от Иван Спасов – един от опитите на композитора за катарзис чрез музикално творчество”.

Красимира Филева е автор и на учебник „Методика на преподаване на пиано” за студенти от АМТИИ -  Пловдив. Участва в авторски колектив за учебници по музика за първи, пети, шести, седми и осми клас на СОУ, одобрени от МОН. Там подбира илюстративен материал, съставя някои от задачите и осъществява записи на клавирни произведения за слушане в часовете по музика. Съставя и електронни учебници за първи пети клас на СОУ, също одобрени от МОН.

След успешни публикации в САЩ, по покана на редакционния съвет на International Journal of Literature and Arts реализира два специални броя на списанието (2014 и 2015 г.), на които е съставител, гост-главен редактор и рецензент. Он-лайн версиите на  специалните броеве имат над 8000 четения. Успехите на двете издания са отразени в предавания по БНР.

Статията ѝ "Творчеството на Ф. Шопен в българското общообразователно училище" е посочена като една от най-четените статии на "Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение", издавано в Русия.

Рецензира статия за списание International Journal of Educational Policy Research and Review – 2015 г.

Член на редакционните съвети на Международный научный журнал, с основен адрес в Украйна, отразен в Google Scholar и на Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение – Русия, индексиран в Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index.


Награди:

 • Златен медал за отлично учение – 1979 г.;
 • Най-добра научна разработка в направление „Педагогически науки” на Тракийски университет – Стара Загора – 2005 г. за доклада „Усвояване на информация чрез онагледяване на урока по музика”;
 • Една от най-добрите статии на списание International Journal of Humanities and Social Science – статията „Необичайното звучене и драматургията в клавирните творби на Димитър Ненов” – 2013 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.: 0877 211 776

e-mail: krassyfilleva@abv.bg