Малина Малинова, Malina Malinova

доц. МАЛИНА МАЛИНОВА

Катедра "Пиано и акордеон"

 

Преподава по:

  • Пиано;
  • Пиано (задължителен инструмент);
  • Камерна музика.

М. Малинова е завършила ДМА „П. Владигеров” - София в класа по пиано на проф. Мара Петкова. От 1987 г.е назначена за редовен асистент по пиано (з.и.) в АМТИИ - Пловдив. ОТ 24.02.2010 г. е доцент по пиано към Катедра „Пиано и акордеон” - в Академията. В момента преподава дисциплините пиано, пиано (з.и.), камерна музика.

М. Малинова концертира като солов и камерен изпълнител, както и като солист на  симфонични оркестри в България, Унгария и Австрия.

Участвала е в следните  фестивали и прегледи:

  • „Дни на българската музика” - Пловдив (1985 г.);
  • „Фестивал на френската музика” - Пловдив (1998 г.);
  • „Месец на културата - Пловдив’2001”;
  • „Софийско лято’2003”;
  • „Австрийски музикални седмици” в България (2006 г.);
  • „Музика и Литература” - Виена (2006 г.);
  • „Австрийски музикални седмици” в България (2007 г.).

Била е солист на Оперно-Филхармонично Дружество - гр. Пловдив и Симфоничен оркестър на гр. Пазарджик. Свирила е под диригентството на Емил Табаков, Георги Димитров, Григор Паликаров, Пламен Първанов, Чарлз Фаст (Канада) и др.

Партнирала е на цигуларите Дина Шнайдерман и Емил Камиларов, Недялчо Тодоров, Александър Спиров, Христо Попов, виолончелистката Магдалена Чикчева, певците Евстати Димитров, Зорница Петрова, Андрей Найденов, обоиста Борю Памукчиев, перкусионистката Живка Личева, пианистките Албена Димова, Татяна Гигова,  актрисата Гунда Кьониг (Австрия) и др.

Осъществила е премиерни изпълнения на творби от О. Месиан,  Е. Сати,  Д. Мило, Ф. Пуленк,  Ж. Тайфер, А. Русел, А. Цемлински, Д. Кауфман, Л Бокерини, М. Хайдн и др. Реализирала е записи в БНР - София, РТЦ- Пловдив, НКТВ «Евроком»- София, КТ «Евроком» - Пловдив. Участвала е в компакт диск, посветен на 30-годишнината от създаването на Дамски камерен хор при АМТИИ - Пловдив, реализиран в студиото на РТЦ - Пловдив (продуциран за разпространение в Австрия).

Научната й дейност е свързана с теоретични изследвания, засягащи проблемите на клавирната интерпретация. Участвала е с доклади на Международни теоретични конференции, организирани от АМТИИ - гр. Пловдив (публикувани в сборници). Обект на нейните интереси е клавирното творчество на композиторите Й.С. Бах, М. Равел, С. Прокофиев, П. Хиндемит и др.

Автор е на теоритичен труд ”Клавирната фуга на Й. С. Бах - от гледна точка на релиигиозно-философското съзнание на композитора”.

От 2004 г. работи в сътрудничество с проф. д-р Мария Малинова, д.м. и проф. д-р Мая Кръстева, д.м. от АГ Клиника и д-р Тодор Каменов - Клиника по Анестезиология и реанимация към Медицински Университет - Пловдив.
Съавтор е на статии, публикувани в сп. Акушерство и гинекология и доклади в Конференции на СУБ - Пловдив (публикувани в сборник). В съавторство с доц. д-р Мария Малинова, д.м. участва в написването на учебник Медицинска психология към ПУ „П. Хилендарски” - Пловдив  ( под редакцията на доц. д-р Н. Маджирова от Катедра Психиатрия - Медицински Университет - Пловдив).
Публикуваните статии са цитирани в международни списания с импакт фактор (IF), общ: 6.75 и индивидуален: 2,44.

Член е на СМДБ и на Съюза на Учените в България..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: