Милена Богданова, Milena Bogdanova

ас. д-р МИЛЕНА БОГДАНОВА

катедра "Музикална педагогика и дирижиране"

 

Преподава по:

 • Солфеж;
 • Теория на узикалните елементи.

Милена Иванова Богданова е родена през 1970 г. в гр. София.

Започва музикалното си обучение в експерименталната школа на проф. Трендафил Миланов към Средното Музикално Училище „Любомир Пипков” гр. София. Завършва СМУ „Л. Пипков” гр. София със специалност пиано през 1989 г. в класа на Кр. Карадимчев.

От 1990 г. до 1995 г. се обучава в АМТИИ гр. Пловдив, където завършва магистърска програма и придобива квалификациите:
Преподавател по солфеж – в класа на проф. Асен Диамандиев;
Преподавател по пиано – в класа на проф. Георги Кънев;
Учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс.

През 1997 г. завършва следдипломна професионална квалификация по „Методика на обучението по солфеж” под ръководството на проф. П. Минчева и проф. Д. Славчева.

През 1998 г. постъпва в АМТИИ като хонуруван преподавател по солфеж.
Понастоящем е щатен асистент по солфеж и теория на музикалните елементи в АМТИИ.

Научни интереси:

 • Музикална теория;
 • Музикална психология;
 • Научно-изследователска дейност в областта на солфежната методика.

Научни публикации – статии:

 1. "За солфежирането с акомпанимент" – публ. в Годишник на АМТИИ /2008;
 2. "За солмизационните срички" – публ. в изд. на НБУ от 5-тата Научна конференция на докторанти с международно участие /2010;
 3. "Учебно-дидактична литература по солфеж – с поглед към нуждите на съвременната музикална практика" – публ. в Годишник на АМТИИ/2010;
 4. "Един аспект от педагогическата дейност на проф. Асен Диамандиев" – публ. в изд. на АМТИИ по повод 95 години от рождението на проф, Асен Диамандиев;
 5. "Как и кога – подстъпи към дейността солфежиране с акомпанимент на пиано" – публ. в изд. на НБУ от 6-тата Научна конференция на докторанти с международно участие/2011;
 6. "По пътя на една учебна дейност" – публ. в Годишник на АМТИИ/2012;
 7. "Солфежиране-солмизиране – терминологични уточнения" – публ. в сп. Музикални хоризонти, бр. 3/2012;
 8. "Психология на солмизационните срички" – публ. в изд. на АМТИИ от Пролетни научни четения / 2012.

 

 

 

За контакт:

тел.:

e-mail: